Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade aan auto, tegen bouwmaterialen op de openbare weg gereden tijdens het keren, kan ik de bouwer aansprakelijk stellen.

Vraag gesteld door De Heer op 23 maart 2017

sinds kort worden er woningen bij gebouwd, bij ons in de straat. een tijdje ging het goed maar inmiddels komen er steeds meer bouwmaterialen buiten de hekken te liggen, dus op de openbare weg. Om smorgens weg te kunnen rijden (omdat bijna elke dag de weg geblokkeerd wordt door vrachtwagens en busjes van aannemers) keer ik elke middag de auto op een hoek. Ik rij dan een aantal meter achteruit om te keren. Nu lag er buiten het bouwhek een pallet met buizen waardoor de draai al krapper was dan anders. Achter de auto stonden van de week grote pallets waar dakdelen van een woning op stonden. Vandaag waren de dakdelen weg maar de pallets blijkbaar niet. Bij het achteruitrijden zag ik de pallets niet waardoor ik tegen de pallets aangereden ben. Nu vraag ik mij af of ik de aannemer verantwoordelijk kan stellen voor de schade aangezien er bouwmateriaal buiten Het bouwterrein lag en op de openbare weg.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een schade aan uw auto door bouwmateriaal op de openbare weg. U vraagt zich af of u hier de aannemer voor kunt aanspreken.

Het uitgangspunt na een verkeersongeluk is dat ieder zijn eigen schade draagt. Alleen als kan worden vastgesteld dat iemand anders aansprakelijk is voor het ongeluk, kun je een schadevergoeding van die persoon eisen.

U zult allereerst aan moeten kunnen tonen dat de schade is ontstaan door het betreffende bouwmateriaal. Vervolgens zal ook aangetoond moeten worden dat de aannemer een gevaarlijke situatie heeft gecreëerd en onvoldoende heeft gedaan om de veiligheid van de weg te waarborgen. De bouwmaterialen moeten er dan ook al even hebben gelegen. De aannemer moet wel de gelegenheid hebben gehad om in te grijpen. In dat geval had de aannemer bijvoorbeeld veilheidsmaatregelen kunnen treffen, zoals het bouwmateriaal voor betere zichtbaarheid kunnen markeren.

Wel kan ook van weggebruikers zelf meer oplettendheid worden gevraagd bij een bouwterrein. U zult dus aan moeten tonen dat u op deze plek dit materiaal niet hoefde te verwachten.

Meer informatie over aansprakelijkheid in het algemeen vindt u op onze website.