Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

OV boete italie

Vraag gesteld door Vrager op 26 augustus 2017

Op 26/9 heb ik in de bus een onterecht boete gekregen omdat mijn kaartje niet gestempeld is. Bij het invullen van gegevens hebben ze mijn rijbewijs gebruikt. Als ik het bedrag niet betaal, kan deze bedrag naar Nederland toegestuurd worden?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Het was in Florence***

Reactie van Marika Oliviera:

U hebt een OV-boete gehad in Florence vanwege het gebruik van een niet afgestempeld kaartje. U vraagt zich af of de boete bij niet betaling doorgestuurd kan worden naar Nederland.

Op grond van het Europese Kaderbesluit wederzijdse inning van geldelijke transacties kan een EU-lidstaat de inning van een geldboete aan Nederland overdragen. Het moet gaan om een geldboete die onherroepelijk is. Dit houdt in dat er geen mogelijkheid meer is om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

In uw geval is er sprake van een boete voor het niet hebben van een geldig vervoersbewijs in het openbaar vervoer. Deze boetes vallen niet onder het Kaderbesluit. Inning door het CJIB is dan ook niet te verwachten. Wel kan de inning uit handen worden gegeven aan bijvoorbeeld een incassobureau waardoor u alsnog gedwongen kan worden om in Nederlands de boete te betalen.***

Reactie van Lonneke28:

Beste vrager, hoe is dit afgelopen ?