Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

hoe herken ik een parkeervak bij bord E1

Vraag gesteld door boeten op 26 januari 2016

Ik stond geparkeerd op betonplaten gelegen naast de weg met bord E1 (parkeerverbod) binnen de bebouwde kom in de veronderstelling dat ik daar wel mocht staan.
Ben daarvoor binnen 8 dagen 2 x beboet. Beide boetes met dezelfde dagtekening tegelijk ontvangen. Bezwaar gemaakt. In beide gevallen ongegrond verklaard.
In de motiveringsbrief staat dat de betonplaten niet met lijnen of andere arcering als parkeervak waren aangegeven en dat ik daarom in overtreding was.
Inzake de 2e boete had ik in mijn bezwaar aangegeven dat ik niet de kans heb gehad om mijn gedrag aan te passen, omdat ik niet wist van de 1e boete voor precies dezelfde overtreding een week eerder.
Volgens de officier van justitie ben ik als weggebruiker verplicht gevolg te geven aan verkeerstekens die een gebod/verbod inhouden en loop ik het risico om meerdere malen bekeurd te worden als ik dit niet doe.
Ik was mij er echter niet van bewust dat ik een overtreding beging. Graag wil ik weten hoe ik had kunnen/moeten weten dat ik niet mocht parkeren op deze betonplaten en of het zinvol is om schriftelijk beroep in te stellen bij de kantonrechter

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft twee parkeerboetes ontvangen in verband met parkeren terwijl er een parkeerverbod gold. Dit was aangeven met een verkeersbord. U parkeerde op betonplaten. U heeft binnen acht dagen twee keer een parkeerboete ontvangen. De Officier van Justitie heeft uw bezwaarschrift ongegrond verklaard, omdat u verplicht bent gevolg te geven aan verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden. U vraagt hoe u had kunnen weten dat u niet mocht parkeren op de betonplaten en of het zinvol is beroep in te stellen.

In bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens staat de betekenis vermeld van verkeersbord E1. Daarnaast staat in artikel 65 lid 2 RVV o.a. dat het parkeerverbod (E1) alleen geldt voor de zijde van de weg alwaar het verkeersbord is geplaatst. In lid 3 wordt aangegeven dat het parkeren van een voertuig toegestaan is op de daartoe bestemde weggedeelten. Om te mogen parkeren moet er dus zijn aangegeven dat er sprake was van een parkeervak door bijvoorbeeld lijnen of andere arcering, zoals de Officier van Justitie aangaf.

Dat er betonplaten lagen, maakt niet dat er geen sprake meer was van een parkeerverbod. Binnen een tijdsbestek van acht dagen kan er een nieuwe boete worden gegeven, omdat u in de mogelijkheid bent geweest u aan het geldende parkeerverbod te houden en u aan te passen. Ik verwacht daarom dat een beroepsprocedure weinig zinvol is.

Meer lezen over bezwaar en beroep