Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

geschil met eigenaar camping omtrent aanbouw

Vraag gesteld door deknegtr op 15 maart 2018

Wij hebben een stacaravan op een camping en hebben daar een aanbouw aangemaakt. Wij zijn daarvoor naar de receptie geweest en gevraagd of dat mocht. Volgens de dame was dat geen probleem. Nu achteraf krijgen wij van de eigenaar te horen dat, een aanbouw, niet mag en verwijst hij naar de aanvullende voorwaarden van de camping en de Recron voorwaarden. Ik heb aangegeven dat ik navraag bij de receptie heb gedaan en dat er meerdere mensen op de camping zijn die een aanbouw hadden of mee bezig waren te realiseren. Als antwoord krijg ik dat die gedoogd zijn en dat ik bij hem had moeten zijn. Bij navraag waar iets in de voorwaarden staat over gedoogd zijn krijg ik geen antwoord en ook op de vraag of degene die bij de receptie staat ons niet had moeten doorverwijzen naar hem krijg ik geen antwoord. Wat kan ik doen om tot een oplossing te komen met de eigenaar van de camping en wat zijn mijn rechten?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een geschil met de campinghouder over een aanbouw bij uw chalet. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Voorwaarden
Op gron van de RECRON voorwaarden (vaste plaatsen art 2 lid 2) is er voor een aanbouwsel uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer vereist.

Geschillencommissie
Nu u formeel bezien in strijdt met de RECRON-voorwaarden een aanbouwsel heeft gerealiseerd, zou u zich eventueel nog wel kunnen beroepen op redelijkheid en billijkheid, indien u kunt bewijzen dat de medewerker achter de balie wél toestemming heft verleend voor realisatie van een aanbouwsel. Of dat u kunt aantonen dat het op de camping gangbaar is/was met louter mondelinge goedkeuring camping, aan het kampeer model wijzigingen of aanbouwsel aan te brengen.

Ook is het de ondernemer niet toegestaan hier willekeur op toe te passen.

Mocht u met de ondernemer niet tot een vergelijk komen? U kunt het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.***

Reactie van Cathy Lutgert:

deknegtr
Beantwoord op: 30-04-2018
Op 19 maart jl heb ik een geschil gemeld met een eigenaar van een camping m.b.t. een aanbouw. U heeft mij doorverwezen naar de geschillencommissie. Vandaag heb ik antwoord gehad van de geschillencommissie. De eigenaar verwijst naar de RECRON voorwaarden terwijl hij geen lid is van de RECRON. Hierdoor kan de geschillencommissie ook verder niets meer voor mij betekenen. Zijn er nog verdere instanties/organisaties waar ik mij toe kan wenden met mijn geschil?***

Reactie van Cathy Lutgert:

U vraagt waar u terecht kunt als de Geschillencommissie niets voor u kan betekenen.

De Geschillencommissie Recreatie behandeld alleen klachten over campings die bij de Recron zijn aangesloten. Helaas is uw camping dat niet.

In uw geval kunt u een juridische procedure starten en uw geschil voorleggen aan de rechter.

Meer informatie over het starten van een procedure vindt u op onze website.