Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Auto gekocht zonder garantie

Vraag gesteld door yousz op 30 oktober 2017

Ik heb recent een auto gekocht zonder garantie (mijn auto ingeruild + een x bedrag bijbetaald) al vanaf dag 3 heb ik problemen mee. De staat auto nu bij de garage (er moet een nieuwe motorblok in). De garage waar ik de auto heb gekocht wil niet helpen met de reparatie en wil niets doen. (Niet klantvriendelijk). Graag jullie advies.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft onlangs bij een autobedrijf een auto gekocht. Drie dagen na levering openbaarde zich een gebrek aan de motor. Nu blijkt de motor te moeten worden vervangen. De verkoper geeft niet thuis. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Voordat ik uw vraag van antwoord voorzie, zou ik graag enige aanvullende informatie over de auto willen vernemen;

Koopprijs
Bouwjaar
Kilometerstand aankoop/huidige
Benzine/diesel
Is garagist BOVAG-lid

NB: voor een eventueel beroep op wettelijke garantie is het noodzakelijk dat u de verkoper in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen. Indien de verkoper hieraan niet wel meewerken, dan is het noodzakelijk de verkoper (per aangetekende brief) schriftelijk in gebreke te stellen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.***

Reactie van yousz:

Beste Michiel, dank voor je mail, hierbij de gevrgaade info:
Koopprijs 12995€
Bouwjaar 07/2013
Kilometerstand aankoop 181000/huidige 182000
diesel
Is garagist BOVAG-lid: nee
Ik heb met de verkoper gebeld maar men wil echter niet helpen!***

Reactie van Michiel Claesen:

Dank voor de aanvullende gegevens.

Van een dieselmotor mag je verwachten dat deze een langere levensduur heeft dan 182.000 km. Nu daarmee de auto niet voldoet aan de redelijke verwachting welke je op grond van de koopovereenkomst mag hebben (non-conformiteit art 7:17 BW). Hierbij spelen bouwjaar, koopprijs, kilometrage, informatie verkoper een belangrijke factor.

Op grond van de wettelijke garantie komen de kosten van herstel voor rekening van de verkoper (art 7:21 lid 2 BW).

Nu de auto niet deugdelijk is, dient u de verkoper in de gelegenheid te stellen de auto te repareren. Omdat de verkoper mondeling te kennen heeft gegeven, geen medewerking te willen verlenen voor een gepaste oplossing, is het essentieel dat u de verkoper per aangetekende brief in gebreke stelt.

Nadat u voormeld traject doorlopen hebt, waarbij de verkoper in verzuim is - ofwel; de verkoper voldoet niet aan zijn wettelijke verplichtingen tot herstel - dan pas kunt u uw auto elders ter reparatie aanbieden. Zou u deze volgorde nalaten, dan verspeelt u zodoende uw rechten, en kunt u de kosten niet op de verkoper verhalen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u oponze website.