Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Problemen met Citroen DS3 1.6THP

Vraag gesteld door Pier Kingma op 12 mei 2018

Wij hebben een citroen DS3. De motor lijkt vervuild oid. Deze heeft ca. 60.000km gedraaid. Via onze merkloze garage is deze auto bij de dealer geweest voor een analyse. Deze heeft maar liefst 437 euro gekost. De dealer geeft aan dat Citroen Nederland heeft aangegeven dat de auto niet in de coulanceregeling valt. Wij krijgen niet te horen waarom niet. Niet van de dealer en niet van Citroen. Verder wil de dealer ons ook niet het verslag afgeven dat zij aan Citroen hebben gedaan en volgens hen mogen ze de reactie van Citroen aan hen niet delen! Het eerst omdat onze eigen garage opdrachtgever is en niet wij, het tweede omdat dat dat vertrouwelijke communicatie zou zijn. Navraag bij Citroen leverde ons de volgende "persoonlijke" reactie op:

"Hartelijk dank voor uw bericht.

Om een coulanceaanvraag in behandeling te kunnen nemen zal er eerst een diagnose gesteld moeten worden door een DS Dealer. De dealer kan met een technische onderbouwing een coulance-aanvraag indienen bij onze garantie-afdeling van DS Nederland. Die zal de aanvraag in behandeling nemen en afhankelijk van diverse factoren (waaronder leeftijd, kilometerstand en volledige onderhoudshistorie bij de DS Erkende reparateur) een beslissing nemen. U heeft aangegeven dat Dijkstra in Heerenveen aan u gemeld heeft dat uw DS3 niet binnen deze voorwaarden valt. Er kan om deze redenen dan geen aanvraag ingediend worden voor een tegemotkoming.

Buiten het bovenstaande ligt de verantwoordelijkheid voor wat betreft een coulance (tegemoetkoming in de reparatiekosten buiten de fabrieksgarantietermijn) bij de leverancier van uw auto. Dit is het bedrijf waar u de auto hebt aangeschaft. Daarom adviseer ik u hierover contact op te nemen met de leverancier van de auto.
Het spijt mij dat wij in deze niet meer voor u kunnen betekenen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u in de toekomst nog vragen hebben, dan staan wij altijd voor u klaar.


Met vriendelijke groet,
Medewerker Klantenservice

Omdat we toch verder moeten met de auto, hebben we gevraagd om een offerte voor de reparatie (dit kan schijnbaar
alleen de dealer uitvoeren). Het feit dat wij hier ca. 5 x naar moeten hebben vragen en dat we daar ongeveer pas na een maand reactie op hebben gekregen geeft echter weinig vertrouwen. Wij zijn nu 437 euro armer maar geen snars wijzer. Wat mogen wij hierin van betrokken partijen verwachten?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

De motor van uw Citroën DS3 1.6 THP (60.000 km) kampt met een vervuiling. Volgens Citroën Nederland valt de benodigde reparatie niet onder coulance(fabrieksgarantie is reeds verstreken). U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

THP-motor
Het is algemeen bekend dat veel van deze motoren op den duur inwendige vervuild raken. Vervuiling wordt doorgaans veroorzaakt door het oprekken van de distributieketting, waardoor de motor van tijd gaat lopen.

Met name veel korte ritten in een laag toerental (onder de 2000 toeren) kan eveneens leiden tot inwendige vervuiling van de motor.

Wettelijke garantie
Wanneer u geen aanspraak kunt maken op (fabrieks)garantie, noch op de coulanceregeling van Citroën, kunt u zich als consument eventueel nog wel een beroep doen op de wettelijke garantie (art 7:17 BW). Uitgangspunt hierbij is dat de auto ondeugdelijk is, waardoor de auto niet voldoet aan de redelijke verwachting op grond van de koopovereenkomst. De redelijke verwachting dient onder meer te worden gebaseerd op onder meer; de koopprijs, bouwjaar, kilometrage en de informatie van de verkoper.

Voor een beroep op de wettelijke garantie dient u zich - zoals Citroën in haar reactie terecht stelt - te wenden tot de leverancier van uw auto (verkopende partij).

Reparatiekosten
Op grond van art 7:21 lid 2 BW komen de herstelkosten voor rekening van de verkoper.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.***

Reactie van Pier Kingma:

@ANWB; Ik weet niet of dit DE manier is om te reageren, maar toch... Wij hebben de auto van een particulier gekocht. Problemen hebben zich tijdens de uitgebreide testrit en eerste weken ook niet voorgedaan. Wij hebben geen reden om aan te nemen dat het euvel al aan de orde was. Hoe dan ook vermoed ik op basis van uw reactie dat we de formele en klant-onvriendelijke opstelling van Citroën maar zullen moeten slikken. Wat dan nog rest is het feit dat de citroengarage Dijkstra uit Heerenveen onderzoek doet voor 437 euro, vervolgens geen offerte voor reparatie lijkt te willen doen en dan ook nog eens niet de rapportage en communicatie hierover willen delen. Moeten wij dit accepteren of zijn er mogelijkheden om ons geld terug te krijgen?***

Reactie van Michiel Claesen:

Uw garagist is de opdrachtgever geweest voor de uitvoering van de diagnose door de Citroën-dealer. Juridisch bezien bent u derhalve géén contractspartij van de Citroën-dealer, zodoende is de dealer niet gehouden de factuur/diagnose op verzoek an u toe te sturen.

Ik raad u aan het verzoek via uw eigen garagist te laten verlopen.

Tot besluit; nu de auto particulier is aangeschaft, maakt dat een beroep op conformiteit niet zal slagen, nu er géén sprake is van een consumentenkoop.

Sterkte ermee.