Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Onterechte boete voor vignet in Hongarije, bezwaar gemaakt,maar is verworpen, welk recht is hier van toepassing?

Vraag gesteld door Silvester123 op 9 juli 2015

Tijdens mijn verblijf in Kroatië, moest ik onverwachts en noodzakelijk vertrekken naar Nederland. Hierbij ging ik via Hongarije. Ik weet heel goed, dat ik daarbij tol moet betalen, oftewel een vignet moet kopen,dit is nou eenmaal de wet in Hongarije en dit respecteer ik dan ook. Maar toen ik een vignet wilde kopen,was de instelling waar de vignetten worden gekocht helaas gesloten. Daarna moest ik natuurlijk op zoek naar een andere winkel/benzinestation/instelling waar vignetten worden gekocht, en dit heb ik ook gedaan, ik heb dus een vignet gekocht, bij de eerst mogelijke instelling die wél open was. Desondanks dat ik gewoon netjes een vignet heb gekocht, heb ik een boete ontvangen. Ik heb hierop bezwaar gemaakt, maar het bezwaar is verworpen. Dus de vignet hebben we 1 uur,nadat de foto is gemaakt door de verkeerscamera gekocht. Wat niet onze schuld is,als de instantie gesloten was. Wat is is in dit geval ons Europees recht? Kan dit?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een boete ontvangen uit Hongarije voor het niet voorradig hebben van het verplichte e-vignet. Door omstandigheden heeft u het e-vignet pas op een later moment aangeschaft. U vraagt zich af, welke stappen u nu nog zou kunnen ondernemen.

Voordat men een snelweg oprijdt in Hongarije, moet er al tol zijn betaald. Dat kan bij de grensovergangen, bij tankstations, online en bij verkoopadressen van de beheerder van de snelwegen. Deze verkooppunten worden aangegeven met borden met daarop ‘vignette’ of ‘matrica’.

Ondanks dat u op een later moment alsnog een e-vignet heeft aangeschaft, neemt niet weg dat u in overtreding was, voor wat betreft het eerste gedeelte van uw reis door Hongarije.

Kortom; er zijn in casu geen mogelijkheden, om met succes de opgelegde boete met succes aan te vechten.

Raadpleeg voor al onze informatie over 'tol in Hongarije', onze website: http://www.anwb.nl/vakantie/hongarije/tol-in-hongarije