Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

onrechtvaardige factuur vlucht_vertraagd.nl

Vraag gesteld door Helga2011 op 19 oktober 2017

18/9 3 uur vertraging KLM-vlucht van Londen-Amsterdam
18/9 Op website vlucht_vertraagd.nl gevraagd of wij in aanmerking zouden komen voor een vergoeding (wij dachten dat de site van de KLM was)
19/9 bevestiging van vlucht_vertraagd.nl dat mogelijk was: zij hebben nodig volmacht, kopieën paspoorten
26/9 gemaild af te zien van de diensten van vlucht-vertraagd.nl. De benodigde documenten zijn niet naar hen verstuurd
2/10 via mail bevestigd dat dossier gesloten wordt door vlucht-vertraagd.nl
Op 3/10 en 9/10 nogmaals verzoeken van vlucht vertraagd.nl de documenten toe te sturen
Op 9/10 nogmaals laten weten geen gebruik te willen maken van de diensten van vlucht-vertraagd.nl (refererend aan mail 26/9)
Op 10/10 mail van vlucht-vertraagd.nl: Ik moet 125 euro betalen. Uit coulance hebben ze het bedrag van 250 euro gehalveerd omdat de claim zich nog in een vroeg stadium bevindt.
Op 11/10 laten weten dat ik gebruik maak van mijn herroepingsrecht. Immers binnen 14 dagen laten weten geen gebruik te willen maken van hun diensten en dat ik niet wil betalen. Zij hebben niets voor mij gedaan. (- advies van het juridisch loket)
13/10 volgens vlucht-vertraagd.nl blijk ik op 18/9 afstand te hebben gedaan van mijn recht op herroeping. Wederom verzoek tot betalen.
16/10 mail gestuurd dat ik de factuur onredelijk bezwarend vind aangezien voor mij niets gedaan is (volgens richtlijn 93/13/EEG, artikel 3, sub c) - advies van juridisch loket
Op 18/10 mail van vlucht-vertraagd.nl dat zij niet in discussie gaan en dat ik moet betalen
Op 18/10 heb ik hen een mail gestuurd dat ik bewijs wil van dat ik afzie van mijn herroepingsrecht. En dat ik blijf bij mijn standpunt dat ik een factuur van 125 euro onredelijk bezwarend vind.

U begrijpt dat ik graag zo snel mogelijk dit dossier wil afsluiten zonder te betalen omdat ik het zeer onrechtvaardig vind om 125 euro te moeten betalen zonder dat vlucht-vertraagd maar iets voor mij gedaan heeft. Kunt u mij daarbij helpen. Ik hoor graag van u.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een dispuut met vluchtvertraagd.nl of u nu wel of niet verplicht bent de factuur van € 125,- te voldoen. U stelt de opdracht - voor het verhalen van een compensatie op KLM - binnen veertien dagen te hebben herroepen. Vluchtvertraagd.nl stelt echter dat u heeft afgezien van het herroepingsrecht. U vraagt zich af wie er in zijn/haar recht staat.

Om uw vraag te kunnen beantwoorden verneem ik graag hoe het eerste contact met Vluchtvertraagd.nl is verlopen. Heeft u een vragenformulier op de website ingevuld? Heeft u daarbij aangegeven af te zien van het herroepingsrecht? Op welke wijze heeft Vluchtvertraagd.nl de opdracht bevestigd?

Graag ontvang ik per e-mail voormelde stukken.