Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mijn vlucht was geannuleerd, kan ik extra gemaakte reiskosten terug krijgen?

Vraag gesteld door Hermien1935 op 14 juni 2019

Op 14 mei j.l. trouwde een nichtje van mij in Italië. Een ander nichtje van mij en haar man hebben, ook voor mij, zorg gedragen voor de boeking van een retourvlucht met Alitalia op 13 mei. Toen mijn nichtje op 12 mei 's-avonds digitaal wilde inchecken, bleek dat de betreffende vlucht was geannuleerd en werd een latere vlucht ter compensatie aangeboden. Maar dan zouden we pas na de bruiloft arriveren. Dat was dus geen optie.

Mijn nichtje heeft toen voor ons drieën op het laatste moment nog een andere vlucht geboekt (vanaf Brussel en via München) maar, behalve de extra autokilometers en extra reistijd, kostte de nieuwe vlucht € 420,39 per persoon terwijl ik voor de geannuleerde vlucht €192,46 heb betaald.

Bij Alitalia loopt thans de procedure om de kosten van de geannuleerde vlucht te restitueren, maar het kan nog enkele weken tot maanden duren voordat hierover duidelijk is. Maar, ook als ik de € 192,46 terug krijg van Alitalia, blijf ik toch nog zitten met extra kosten van € 227,93.

Deze claim heb ik ook neergelegd bij de reis/annuleringsverzekering maar daar is de claim afgewezen. Mijn vraag: heb ik recht op vergoeding van de extra gemaakte vliegkosten en bij welke instantie moet ik die kosten claimen (ANVR en SGR hebben de claim ook al afgewezen).

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw vlucht naar Italië is geannuleerd door Alitalia. Omdat een aangeboden vervangende vlucht voor u geen optie was, heeft u bij een andere luchtvaartmaatschappij een nieuw ticket geboekt. U wilt de extra kosten daarvan vergoed hebben.

Op grond van Europese wetgeving heeft u een aantal mogelijkheden: 

Terugbetaling ticketprijs

U heeft in elk geval recht op teruggave (binnen 7 dagen) van de ticketprijs van de niet genoten vlucht óf een andere, vergelijkbare, vlucht naar uw eindbestemming.

De luchtvaartmaatschappij heeft u een vervangende vlucht aangeboden. Maar nu dit voor u geen optie was, heeft u zelf nieuwe tickets geboekt, die duurder waren dan de oorspronkelijke tickets.

U kunt proberen de meerkosten van de nieuwe tickets € 227,93 vergoed te krijgen. U moet dan wel aantonen dat de aangeboden alternatieve vlucht niet onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden is geweest. Helaas is hierover geen rechtspraak, zodat de kans van slagen lastig is in te schatten.

Overige uitgaven

Overige uitgaven zoals telefoonkosten, kosten vervoer naar/van Brussel met de auto/trein kunt u ook proberen te claimen bij de luchtvaartmaatschappij. Maar deze kosten vallen vaak ook onder de dekking van een reisverzekering. U kunt maar bij één partij een vergoeding krijgen.

Financiële compensatie

Ten slotte heeft u mogelijk recht op financiële compensatie bij annulering van uw vlucht. In uw geval gaat het om €250 per persoon. Dit geldt niet als de luchtvaartmaatschappij bewijst dat er sprake was van overmacht (bijvoorbeeld extreem slecht weer of staking luchtverkeersleiders). 

Rechtsbijstandverzekering

Indien u over een rechtsbijstandverzekering beschikt, raad ik u aan deze in te schakelen. Daarnaast zijn er ook andere organisaties die bijstand kunnen verlenen. Zij doen dit vaak op basis van no cure no pay. Als u gelijk krijgt, ontvangen ze een percentage van de compensatie.

Meer informatie vindt u in ons stappenplan vertraging, annulering en overboeking.

 


***

 

 

 

Reactie van Dibbes1958:
Onze vlucht met Corendon was 21 uur vertraagd, we hebben van het grondpersoneel de Delay Information Letter gekregen, vouchers voor maaltijden e.d. en de mondelinge toezegging dat wij recht hebben op vergoeding. Corendon wijst de claim nu echter zonder pardon af, omdat wij geen instapkaarten kunnen tonen die door het grondpersoneel van Corendon bij de boarding zijn afgenomen. Een digitale versie downloaden was vooraf niet mogelijk volgens de site van Corendon. We hadden een pakketreis geboekt en hebben gebruik gemaakt van de accommodatie en vervoer van en naar de luchthaven op Zakynthos. Corendon weigert ondanks talloze verzoeken inhoudelijk op onze claim in te gaan en telefonisch wordt al helemaal niet gereageerd. Zonder instapkaarten wordt niets met de claim gedaan.

 

 

 


***

 

 

 

Reactie van Michiel Claesen:
U heeft een klacht over de uitvoering van uw pakketreis (Zakynthos), welke is uitgevoerd door Corendon (ANVR) geboekt. Op de heen/terug vlucht heeft u een vertraging van 21 uur opgelopen. Nu weigert Corendon uw beroep op compensatie vanwege het niet kunnen overleggen van de instapkaart. De instapkaarten zijn destijds door het grondpersoneel van Corendon ingenomen. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Annuleringsverzekering

Indien de vertraging van toepassing was op de heenvlucht, dan kunt u -mits u hierover beschikt- een beroep doen op uw (doorlopende) annuleringsverzekering voor een vergoeding, welke overigens geheel los staat van de mogelijkheid een claim in te dienen bij de luchtvaartmaatschappij.

Compensatie vertraing vlucht

U voldoet aan bijna al de vereisten om in aanmerking te komen voor een compensatie (EG-verordening) vanwege een langdurige vertraging van de vlucht. Het enige wat ontbreekt is de instapkaart.

Nu Corendon niet reageert cq niet inhoudelijk op uw klacht ingaat, adviseer ik u de klacht (per aangetekende brief) aan de directeur van Corendon, de heer Van der Heijden te sturen.

Rechtsbijstand

Beschikt u over een rechtsbijstandverzekering, of over een Wegenwacht Compleet pakket; doe hier een beroep op.

Civiele procedure

Beschikt u niet over rechtbijstand, dan kunt u er voor kiezen de zaak ter beoordeling voor te leggen aan de rechter. Inschakelen van een advocaat is hiervoor niet verplicht. Een andere mogelijkheid is om de zaak op basis van 'no cure, no pay' uit handen te geven aan een een bureau als EU-claim of Flightclaim.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Mede gelet op de al dan niet opzettelijke handelswijze van Corendon, waarbij uw instapkaart door personeel van Corendon is ingenomen, kunt u bij de ILT een klacht indienen over Corendon Airlines.

Meer informatie over uw rechten bij vertraging vlucht vindt u op onze website.