Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

is een gemeente verplicht te waarschuwen bij ingrijpende verandering verkeerssituaties binnen de bebouwde kom?

Vraag gesteld door chainless op 8 november 2017

Bij ons is een kruispunt ingrijpend veranderd, zowel wat betreft de voorrangs regeling , van voorrangskriusing naar gelijkwaardige kruising, alsook de breedte van een weggedeelte.
Mijn vraag is nu of de gemeente de plicht heeft te waarschuwen met borden dat de situatie gewijzigd is

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U vroeg of een gemeente verplicht een waarschuwing dient te geven in het geval van een ingrijpende verandering van een verkeerssituatie.

Een gemeente is daartoe niet verplicht. Het is wel vriendelijk, behulpzaam en voorkomend als de gemeente dat doet.

Hoewel de mededeling ‘Let op, situatie gewijzigd’ niet erg eenduidig is, laat het de weggebruikers wel weten: let op, er is hier iets aan de hand. Dat helpt wel.

Het is dus zaak altijd goed op te letten, reageren op de feitelijke situatie met de feitelijke bijbehorende voorrangsregeling etc.