Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

CJIB voor een motorrijtuig niet de vereiste verzekering afsluiten en in stand houden

Vraag gesteld door ANWBduo op 18 september 2017

Kent u argumenten / jurisprudentie / aanknopingspunten op basis waarvan een rechtszaak tegen CJIB op de overtreding 'voor een motorrijtuig niet de vereiste verzekering afsluiten en in stand houden' succesvol werd beargumenteerd?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U bent wettelijk verplicht om uw motorvoertuig te verzekeren. Indien u dat niet doet riskeert u een boete. Echter, het kan ook zo zijn dat u wel verzekerd bent maar dat de betaling van de verzekering mislukt is. In dat geval zou u bij uw verzekeraar kunnen informeren welke mogelijkheden er in dat geval zijn om de boete aan te vechten.