Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Welke rijbaan is verplicht voor een vrachtwagen op een Duitse Autobahn met drie rijstroken in dezelfde rijrichting bij een inhaalverbod.

Vraag gesteld door Teun Snitjer op 25 augustus 2018

Ik ben gefotografeerd op de A1 in Duitsland op de middelste rijstrook waar op dat moment over een afstand van maximaal 1 Km een inhaalverbod voor vrachtwagens gold. Ik was echter niet aan het inhalen, maar bleef wel op de middelste rijstrook rijden, mede omdat verderop er een splitsing komt waar 2 rijstroken naar links gaan en 2 naar rechts, waarbij ik links zou moeten aanhouden. Vlak voor het inhaalverbod was ik naar links gegaan om invoegend verkeer de gelegenheid te geven. Nu wordt mij een bekeuring toegestuurd met het verwijt dat ik een verboden rijstrook zou hebben gebruikt, op basis van de wettelijke bepaling Paragraaf 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, Paragraaf 49 StVO; Paragraaf 24 StVG; 153a BKat
De hoogte van de bekeuring bedraagt € 70,-- plus € 28,50 administratiekosten, dus in totaal € 98,50.
Aangezien ik niet ingevoerd ben in het Wegen Verkeers Wet van Duitsland, leg ik aan u de vraag voor of ik fout zat door alleen op de middelste rijbaan te rijden, zonder dat ik aan het inhalen was.
Bovendien waren de afstanden tussen de vrachtwagens rechts van mij van dien aard dat het duidelijk was dat ik niet aan het inhalen was.
Was ik wel naar rechts gegaan, dan had de vrachtwagen achte mij moeten remmen om weer voldoende tussenruimte en afstand te houden. Allemaal een onnodige manier omdat het inhaalverbod slechts voor een zeer geringe afstand gold.
Graag ontvan ik van u een spoedige reactie, die ik evnetueel als verweer kan gebruiken.
Uiteraard, bedankt voor de door u te nemen werkzaamheden
Met vriendelijke groet,

Teun Snitjer
Tel.: 0651332400

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af op welke rijstrook u met uw vrachtwagen in Duitsland dient te rijden, indien er sprake is van een inhaalverbod.

Indien er op de Duitse wegen een inhaalverbod voor vrachtwagens van toepassing is, dan dient u zich met uw vrachtwagen op de uiterst rechter rijstrook te begeven. Het doet derhalve niet ter zake of er op afzienbare aftand zich een splitsing van wegen aandient.