Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkoper trekt zich op het laatste moment terug

Vraag gesteld door Feggels op 17 november 2018

Beste,

Na lang zoeken heb ik een Volkswagen T3 gevonden en per e-mail een akkoord bereikt over prijs met de verkoper.

De VW T3 zou ik de zaterdag komen ophalen. Echter kreeg ik de vrijdagavond 22:00 een berichtje van de verkoper dat hij toch van de koop afziet, terwijl hij schriftelijk akkoord is gegaan met de prijs.

In de tussentijd heb ik al kosten gemaakt om de bus op te halen, ruimte gehuurd om de bus op te knappen e.d.

Kan ik de koop alsnog afdwingen dan wel de gemaakte kosten op de verkoper verhalen? Voor zover ik kan lezen hebben wij gewoon een wettelijke koopovereenkomst die nageleefd moet worden.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent een koopovereenkomst overeen gekomen met de verkoper ter zake een Volkswagen T3. Een dag voor de levering heeft u een bericht van de verkoper ontvangen met de boodschap dat hij afziet van de verkoop. Inmiddels heeft u tal van kosten gemaakt. U vraagt zich af of de verkoper eenzijdig van de koopovereenkomst kan afzien.

Nu er een schriftelijke koopovereenkomst is gesloten ter zake de (ver)rkoop van een Volkswagen T3, schept wederzijdse verplichtingen; de verkoper dient de VW T3 an u te leveren, tegen de door u verschuldigde koopprijs.

Wanprestatie art 6:74 BW
Indien een der partijen har verplichtingen volgend uit de koopovereenkomst niet nakomt, dan is er sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis. Ofwel: wanprestatie genoemd.

Adviseer u per e-mail of bij voorkeur per aangetekende brief, de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen, waarin u de verkoper sommeert (binnen veertien dagen) tot nakoming van de koopovereenkomst, bij gebreke waarvan u rechtsmaatregelen zult treffen teneinde de levering van de VW T3 af te dwingen en/of de geleden/ te lijden schade te verhalen op de verkoper.

Mocht u voorts nog vragen hebben, dan ben ik u uiteraard graag van dienst.***

Reactie van Feggels:

Hartelijk dank voor uw antwoord.