Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Moeten snelheidsborden zowel links als rechts van het rijvlak staan?

Vraag gesteld door B v Dee op 31 augustus 2015

Betreft een snelheidsboete (trajectcontrole) op een snelweg, waar bij het oprijden vanaf de invoegstrook er op de rangeerbaan geen snelheidsbord links (tussen de rangeerbaan en de doorgaande snelweg) stond. En een vrachtauto rechts van mij het zicht volledig ontnam op het snelheidsbord rechts.

1/ Moeten snelheidsborden zowel links als rechts van het rijvlak staan?
2/ Is een rangeerbaan (cq invoegstrook) formeel hetzelfde rijvlak als de doorgaande snelweg?
3/ Of, wordt de rangeerbaan en de doorgaande snelweg formeel pas één rijvlak zodra de wittepunt van het invoegvlak is gepasseerd?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

Volgens de algemene bepalingen ten aanzien van plaatsing van verkeersborden zoals weergegeven in de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens worden borden geplaatst aan de rechterzijde van de weg of boven een rijstrook indien het bord uitsluitend voor die rijstrook geldt, dan wel links van de weg indien het bord uitsluitend voor de linkerzijde geldt.Borden kunnen ook boven de rijbaan worden aangebracht.

Ter hoogte van rechts geplaatste borden kunnen eveneens aan de linkerzijde van de weg of rijbaan worden geplaatst indien daaraan uit oogpunt van waarneembaarheid behoefte bestaat dan wel indien het bord tevens voor de linkerzijde geldt.

Bij gebruik op twee- of meerstrooks gedeelten van autosnelwegen en dubbelbaans autowegen worden de borden A1 en A4, C22, F 1 tot en met 4, J (alle), L5, L7 en L11 geplaatst aan beide zijden van de rijbaan waarop zij betrekking hebben.

(voorbeeld bord A1)

Het is gebruikelijk dat de rangeerbaan gezien wordt als aparte rijbaan. Er zit waarschijnlijk ook een groenstrook of een geleiderail tussen de banen. Het kan zelfs zijn dat men bewust het bord A1 niet aan de linkerzijde van de rangeerstrook wil zetten, omdat dan het verkeer op de hoofdrijbaan kan denken dat de limiet ook voor hen geldt. Het komt dan ook voor dat er voor de binnenbaan een bijvoorbeeld maximumsnelheid van 100 km/u geldt en voor de buitenbaan 80 km/u. Een invoegstrook is wezenlijk wat anders. Deze wordt gescheiden met een blokmarkering en behoort al tot de hoofdrijbaan. Dus na het witte vlak en waar de blokmarkering of doorgetrokken streep begint, behoort de rijstrook tot de hoofdrijbaan.