Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is de boete terecht of niet terecht?

Vraag gesteld door Groen.F.J. op 29 september 2016

Op 24 augustus vertrok mijn dochter om een fles water te halen bij de winkel Billa te Porec, in Kroatië terwijl haar moeder ziek in het hotel achterbleef. Ze parkeerde haar auto in de rij waar de andere auto's geparkeerd stonden. Er was geen streep op dat plek en ook geen boord. Na letterlijk 4 minuten afwezig te zijn geweest, zag ze bij de terugkomst dat haar auto opgetakeld werd van de plaats waar ze deze had geparkeerd.
Ze probeerde nog te vragen wat er aan de hand was, maar men gaf geen antwoord en wilde wegrijden. Ze opende de auto en ging er in zitten. De sleepdienst zag dit en toch hebben ze circa vier meter met haar in de auto gereden.
Uiteindelijk kwamen ze naar buiten en vroegen om de auto te verlaten, dit weigerde ze. Hierop werd een politieagent bijgehaald en deze stelde zich buitengewoon onprofessioneel op.
Vanaf dat moment heeft ze goede +/- 2 uur in de auto moeten zitten. Er werd van alles en nog wat tegen haar gezegd, dat de boete eerst 550 kuna bedragen (maar dat de auto zal moeten worden weggesleept), vervolgens zeiden ze dat door haar toedoen daar nog extra 1000 kuna zou bij worden gerekend en bedragen wisselden elkaar heel snel. De agent stelde voor om mijn dochter naar het hotel te rijden en daar geld te halen (wat nog meer vraagtekens opriep). Dezelfde agent heeft zich niet gelegitimeerd, alleen richting zijn auto gewezen en zijn badge laten zien. Vervolgens werd gezegd dat mijn dochter alleen de boete zou moeten betalen voor fout parkeren en dat de auto dan zal worden neergezet. Dit geloofde ze echter niet, met name omdat ze ervoor al van alles hadden geprobeerd om haar de auto uit te krijgen. De druk was groot en communicatie 0. Zij waren met zijn vieren en zij was alleen, zonder haar telefoon.
De situatie begon op te klaren toen zij de naast geparkeerde Nederlanders had aangesproken. Ze gaven haar een telefoon en zij belde allereerst moeder om haar gerust te stellen. Vervolgens vroeg zij om de agent en landgenoten bij te komen en vroeg zij de agent om zijn laatste aanbod nogmaals te herhalen, namelijk: hij schrijft een boete uit (150 kuna) en de auto wordt vervolgens neergezet. In het bijzijn van echte getuigen durfde ze dat wel. Agent gaf akkoord en gaf haar een boete mee: 300 kuna - hij gaf mondeling uitleg dat mits je deze betaalt binnen 3 dagen, het maar: 150 kuna zou bedragen, zo niet wordt het 300 en mits ze die ook niet betaalt krijgt ze een boete van circa 90 euro thuisgestuurd.
Nu de vragen:

1. De auto stond niet fout geparkeerd, dus wanneer en hoe zou ze hiertegen in beroep moeten gaan?
2. Wij hebben de boete niet betaald wat zijn nu de mogelijke scenario's? Immers hebben we sinds het voorval had plaats gevonden niets meer vernomen.

Bij voorbaat dank voor de reactie.
Met vriendelijke groet,
Fred Groen

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U vraagt hoe u in beroep kunt gaan tegen een boete wegens fout parkeren in Kroatië en wat er kan gebeuren als u de boete niet betaald.

Of de boete terecht is, kan ik niet beoordelen zonder de situatie ter plekke te kennen.

Meestal staat op de bekeuring de naam en adres van de instantie die de bekeuring heeft opgelegd, staan. Vaak is dit ook de instantie waar u bezwaar kunt maken tegen de boete.

Termijnen om in beroep te gaan, zijn meestal kort. Gezien de datum van de vermeende overtreding (24 augustus) kan het zijn dat de beroepstermijn inmiddels is verstreken. U moet dan het boetebedrag betalen.

Als u de boete niet betaald, wordt het boetebedrag verhoogd. Uiteindelijk, als de boete onherroepelijk is, kan de openstaande boete aan Nederland worden overgedragen en zal het CJIB tot inning overgaan. Een boete is onherroepelijk wanneer de beroepstermijnen zijn verstreken.

Een beroep kan alleen slagen als u kunt bewijzen dat de bekeuring onterecht is opgelegd en dat er wel mocht worden geparkeerd. Bijvoorbeeld door middel van getuigen of foto’s van de situatie ter plekke.

Ik begrijp dat u de gang van zaken als erg naar heeft ervaren. U zou hierover een klacht kunnen indienen bij de nationale ombudsman van Kroatië (http://ombudsman.hr, email:info@ombudsman.hr).

Meer informatie over boetes uit het buitenland vindt u op onze website.***

Reactie van Groen.F.J.:

Dank voor uw reactie. U schrijft: "Een beroep kan alleen slagen als u kunt bewijzen dat de bekeuring onterecht is opgelegd en dat er wel mocht worden geparkeerd. Bijvoorbeeld door middel van getuigen of foto’s van de situatie ter plekke." Kan dus een beroep slagen ook als wij te laat zijn met het maken van een bezwaar? Mijn dochter heeft wel foto's genomen van de parkeerplaats, zo ook gegevens genoteerd van landgenoten.***

Reactie van Lisette Schreuder:

U wilt weten of beroep kans van slagen heeft als u te laat bent met het maken van bezwaar.

In het algemeen is het zo dat het beroep (of bezwaar) tegen een bekeuring wordt afgewezen, wanneer dit wordt ingediend als de termijnen zijn verlopen.

Hoelang de termijn is om in beroep (of bezwaar) te gaan in Kroatië is , staat meestal op de bekeuring vermeld.

U kunt natuurlijk wel proberen om alsnog in beroep te gaan, als de termijn daarvoor is verlopen. U zou zich er dan op kunnen beroepen dat het voor u onmogelijk was om dit eerder te doen. Of dit succesvol is, kan ik helaas niet zeggen.