Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Inhaalverbod MVT

Vraag gesteld door Seekers op 2 november 2017

Op een wegvak met inhaalverbod motorvoertuigen ( F 1 ): Een brommobiel mag de vóór hem rijdende personenauto niet inhalen want hij volgt de regels van een motorvoertuig. Een personenauto mag de vóór hem rijdende brommobiel wél inhalen want de brommobiel is een bromfiets en dus geen motorvoertuig. Is mijn stelling juist ?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of het verbodsbord F1 (inhaalverbod motorvoertuigen) ook geldt voor brommobielen.

Brommobiel volgens de wet (RVV 1990)
Een brommobiel is een bromfiets op meer dan twee wielen, die is voorzien van een carrosserie.

Volgens de wet (RVV) valt een bromfiets (dus óók een brommobiel) officieel niet onder de categorie motorvoertuigen.

Op grond van art 2a RVV gelden voor een brommobiel echter wél dezelfde verkeersregels als voor een motorvoertuig, tenzij anders is aangegeven.

Verkeersbord F01
Als u dit bord passeert is het niet toegestaan andere motorvoertuigen in te halen. Het verkeersbord F1 wordt meestal geplaatst op plaatsen waar inhalen niet mogelijk is.

Conclusie
Nu een brommobiel in beginsel - tenzij anders is aangegeven - dezelfde verkeersregels volgt als voor motorvoertuigen, geldt het verbodsbord F01 dus ook voor een brommobiel. Bij een dergelijk verbodsbord mag een motorvoertuig - evenals een brommobie -l wél een bromfiets inhalen.