Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

boete betalen voor het niet hebben van een tolvignet in Hongarije

Vraag gesteld door ben wagenvoort op 24 december 2015

ik ontving 2 bekeuringen voor in totaal € 160 voor het niet hebben van een tolvignet in Hongarije, ondanks het feit dat ik bij het binnenrijden van Hongarije bij het tolstation van de wegbeheerder op de M1 bij Mosonmagyorovar de tol had betaald. Gelukkig had ik het bonnetje bewaard, en daarop bleken (achteraf)
twee letters van het kenteken verwisseld te zijn. Ik heb via internet bezwaar gemaakt onder bijvoeging van een scan van het bonnetje en van mijn kentekenbewijs. Vervolgens kreeg ik bericht dat de boete gedeeltelijk verminderd werd : ik moet nu HUF 9000 betalen voor administratiekosten en HUF 1470 voor elk foutief ingevoerd karakter, is totaal HUF 11.940 oftewel € 40,17. Ik weet dat ik het bonnetje bij ontvangst had moeten controleren, maar is dit geen vreemde manier van afhandelen voor een fout van de medewerker op het tolstation ? Op de site van epcplc.com (de uitvoerende instantie in Engeland voor de tolboetes in o.a. Hongarije) vind je daar - uiteraard - niets over.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft twee tolboetes uit Hongarije ontvangen. Oorzaak hiervan ligt bij medewerker tolweg, fotieve letter/cijfer combinatie kenteken ingevoerd. Inmiddels heeft u hiertegen bezwaar aangetekend. Om die reden is de boete verlagd tot circa ± € 40. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Wij raden te allen tijde aan het E-vignet te controleren om mogelijke fouten in kentekencombinatie, ontbrekende of foutieve landcode, Nu u na ontvangsname van het E-vignet de fout niet heeft opgemerkt, kan deze fout in uw schoenen worden geschoven.

Opgelegde tolboetes in Hongarije vallen niet onder het Europese Kaderbesluit voor het wederzijdse inning van verkeersboetes, waardoor deze boetes niet direct incasseerbaar door het CJIB in Nederland. Wel zou desbetreffende instantie kunnen overwegen om de boete via een incassobureau in Nederland te laten incasseren. 

Om mogelijke problemen te voorkomen kunt u overwegen de gematigde boete te voldoen.

Tot besluit; nu deze Hongaarse tolboete niet p zichzelf staat, zal ik mijn collega's van ANWB Belangenbehartiging notie laten nemen van deze praktijken in Hongarije. Hoe meer wij dergelijke klachten signaleren, des te sneller zullen mijn collega's dit probleem in Europees verband aan de kaak stellen.