Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

2xbeboet binnen 30 seconden voor dezelfde snelheidsovertreding.

Vraag gesteld door thea-jos op 18 november 2015

Op dezelfde weg ben ik 2x beboet binnen 30 sec. voor een snelheidsovertreding van 9 km. Beroep bij de officier heeft niet geleid tot aanpassing. De officier is van mening dat het hier gaat om verschillende locaties en/of verschillende tijdstippen en dus om afzonderlijke gedragingen. Bij een snelheid van 9 km boven de toegestane snelheid van 50 km is het evident dat je je dan niet op dezelfde plek bevindt en evenmin op hetzelfde tijdstip. Dit wordt door mij ook niet bestreden. De opgevraagde foto's geven beide dezelfde naam van de straat met een tijdsverschil van 26 sec. In de conclusie die de officier hier evenwel trekt kan ik me niet vinden. M.i. is hier sprake van eenzelfde gedraging en niet afzonderlijke gedragingen. Op beide tijdstippen ligt de snelheid op 59 km. Is hier geen sprake van "ne bis in idem"? Wat is de kans op een positief resultaat bij de kantonrechter?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft twee keer een verkeersboete ontvangen binnen 30 seconden in verband met twee snelheidsovertredingen. U vraagt of er hier sprake is van dezelfde overtreding waarvoor u niet tweemaal bestraft kunt worden. 

U kunt in beroep gaan tegen de boete bij de Kantonrechter, maar over de precieze slagingskans kan ik geen uitspraak doen. Het is in deze de vraag of er sprake is van een voortgezette handeling. Als meerdere feiten zodanig in verband met elkaar staan, dat dit als voortgezette handeling moet worden gezien dan is het niet mogelijk dit als meerdere feiten te bestraffen. 

Er wordt door kantonrechters getoetst of er sprake was van een nieuwe verkeerssituatie en een nieuwe gedraging, waarbij u in de gelegenheid bent geweest (de snelheid) te corrigeren. Ook wordt gekeken naar de afstand, waarbij een paar honderd meter al als mogelijkheid gezien kan worden om de snelheid aan te passen. 

Een voorbeeld hiervan is een situatie waarbij twee snelheidsovertredingen binnen een tijdsbestek van 34 seconden door dezelfde automobilist in tegengestelde rijrichting werden gemaakt.  Het beroep werd ongegrond verklaard

U kunt beroep instellen, maar ik kan helaas niet zeggen of u in het gelijk wordt gesteld. Ik wens u in ieder geval veel succes. 

Meer lezen over bezwaar en beroep

 ***

Reactie van Hans C.:

De snelheid was te laag, als je wat sneller had gereden was de tijdsduur korter en had je meer kans op één overtreding? Denk ik?