Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

nieuwe huurovereenkomst chaletpark (recron-ondernemer)

Vraag gesteld door marcel kastein op 24 november 2017

Ik benader u namens mijn tante van 83 (An Rooker, Max Havelaarlaan 377, 1183 LW Amstelveen, lidnummer 119121913).

Zij is eigenaar van een chalet op een chaletpark en heeft sinds 2000 voor het perceel waarop haar chalet staat een huurovereenkomst (op jaarbasis) met een (recron)ondernemer (BV). De BV is recent overgenomen door een nieuwe eigenaar. Deze meldt haar nu dat hij niet bij de recron is aangesloten en verzoekt haar binnen enkele weken een nieuwe huurovereenkomst te ondertekenen met eigen (van recron afwijkende) algemene voorwaarden. Zij heeft haar chalet in 2000 voor circa 180.000 gulden gekocht. Mijn vragen zijn op welke rechten zij zich kan beroepen en wat zij het best kan doen in de gegeven situatie. Ik stel het op prijs er even over teruggebeld te worden, omdat de communicatie dan wat simpeler en sneller verloopt. Mijn naam is Marcel Kastein (06-51358539). Ik ben ook ANWB-lid.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U tante heeft sinds 2000 een chalet op een chaletpark. Onlangs heeft de camping een andere eigenaar gekregen die niet meer bij RECRON aangesloten wilt zijn en uw tante vraagt om een nieuwe huurovereenkomst met de daarbij geldende algemene voorwaarden te accepteren.

Wij geven helaas geen telefonisch juridisch advies meer. Desondanks zal ik hieronder alsnog uw vraag beantwoorden.

Een nieuwe campingeigenaar mag op ieder gewenst moment zijn RERCON lidmaatschap opzeggen. De regel is dan dat voor het lopend overeenkomstjaar nog wel de RECRON-voorwaarden in acht genomen dienen te worden. Na dat jaar mag de campingeigenaar een nieuw contract met u afsluiten onder de voorwaarden die hij wenst.

Het is dus de vraag of uw tante op de camping wenst te blijven. Indien zij dat wenst dan zal er gekeken moeten worden of zij aan de voorwaarden kan en wilt voldoen.