Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mag handhaving een boete uitschrijven in een Parkeergarage?

Vraag gesteld door De schauffeur. op 6 maart 2017

Hallo.
Ik heb een boete gekregen van de handhaving in Sittard dat mijn invalidekaart niet goed zichtbaar was in de garage van het Zuyderland ziekenhuis.
Op de beschikking staat aangegeven dat ik op de rijksweg stond.
Ik vraag mij af of handhaving juridisch in deze garage een boete kan opleggen ook omdat dat ze de Rijksweg als punt beschouwen?
Graag een antwoord hier op.
Vriendelijke Groet,
G. Nuchelmans

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent in de parkeergarage van het Zuyderland ziekenhuis te Sittard beboet vanwege het niet goed zichtbaar hebben vanuw invalideparkeerkaart. U vraagt zich af of een handhaver wel bevoegd is u te beboeten in een parkeergarage.

Graag zou ik ter verduidelijking van u een afschrift van de boete per e-mail ontvangen.***

Reactie van Michiel Claesen:

U bent beboet in de parkeergarage van het Zuyderland ziekenhuis te Sittard vanwege het niet goed zichtbaar hebben/ afleesbaarheid van uw invalideparkeerkaart. U vraagt zich af of een handhaver wel bevoegd is u te beboeten in een parkeergarage.

Bevoegdheid verbalisant
Criterium is; als het terrein toegankelijk is voor verkeer, geldt het als openbare weg voor de wet. Een parkeergarage, die afgesloten is met slagbomen, maar waar wel iedereen (middels parkeeraart) binnen kan komen, geldt als openbare weg. De normale verkeersregels zijn hier van toepassing. De politie kan hier handhavend optreden en bonnen schrijven.

Omschrijving plaats overtreding
Zover ik kan nagaan ligt de onderhavige parkeergarage aan de Denystraat nr. 1 en derhalve niet aan de Rijksweg Noord. Kennelijke verschrijving/vergissing mogen worden aangepast en levert geen vormfout meer op.

Meer informatie oververkeersovertredingen in Nederland vindt u op onze.website.