Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

In hoeverre ben je als huurder van een stallingsplaats aansprakelijk als je niet aan alle (soms onzinnige) voorwaarden hebt voldaan.

Vraag gesteld door Vonkaalders op 18 maart 2016

Zoekende naar een stallingsplaats voor mijn nieuwe camper, merk ik dat vrijwel alle overeenkomsten vreemde bepalingen staan. Zelfs het voorbeeldcontract van de ANWB bevat is nog gericht op caravans en niet op campers.
Voorbeelden van geconstateerde onzinnige bepalingen:
* de accu moet zijn losgekoppeld (gevolg:dan is een camper helemaal niet meer te verplaatsen bij bijv brand en ook niet periodiek op te laden tijdens de stallingsperiode)
* brandstoffen moeten zijn verwijderd (zie ook voorbeeldcontract ANWB !!!): dat betekent dat de benzine/diesel tank leeg moet zijn. Niet haalbaar en ook vaak slecht voor de tank (corrosievorming)
*gasflessen e.d. moeten verwijderd worden.Alhoewel het bij brand belangrijk is dat de brandweer op de hoogte is van de al dan niet aanwezigheid, wordt dit in de praktijk herhaaldelijk niet gedaan en ontstaat er juist een gevaarlijke situatie omdat de brandweer niets hoefde te verwachten. Daarnaast is het lastig om lpg tanks/flessen te verwijderen in een camper en bovendien als je het doet worden deze vaak opgeslagen in de eigen woning. Net alsof dat niet gevaarlijk is terwijl het een woonomgeving is en de brandweer dit minder verwacht.
*Waarom maakt de ANWB zich niet sterk voor alles dekkende voorbeeld contracten (juist ook voor campers) waar je dit allemaal niet hoeft te doen, desnoods met een kleine huurverhoging voor de brandverzekering van de stallingseigenaar. Veel mensen zullen dit graag betalen en zo veel ongemak besparen.
* Stel dat je je niet aan een van de voorwaarden hebt gehouden (b.v. accu's niet los of benzinetank niet leeg) ben je dan aansprakelijk voor alle schade ?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt of u als huurder van een stallingsplaats voor een camper aansprakelijk bent voor eventuele schade wanneer u zich niet houdt aan de stallingsvoorwaarden.

Afhankelijk van de oorzaak van de schade, zou u daar mogelijk aansprakelijk voor kunnen zijn. Deze bepalingen zijn er om het brandgevaar zo veel mogelijk in te perken en kunnen verplichtingen zijn vanuit de verzekering. Daarnaast is het een vereiste zoals gesteld door de stallingshouder, waarmee u akkoord gaat als u een overeenkomst sluit.

Volgens onze technische experts is het loskoppelen van een accu geen onzinnige bepaling, omdat dit beter is voor de levensduur van de accu. Bij een lang stallingsverblijf waarbij de accu niet bijgeladen kan worden, is aan te bevelen de opgeladen accu thuis op te slaan.