Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Gevolgschade na wanprestatie van garage: wat zijn mijn rechten en plichten?

Vraag gesteld door SE op 7 januari 2015

Begin november 2014 kwam ik met startproblemen bij mijn garage. Nadat een nieuwe accu en daarna nieuwe gloeispiralen erin gezet waren en de startproblemen toch nog bleven bestaan, ben ik eens bij een andere garage gaan vragen of zij een idee hadden wat het zou kunnen zijn. Ik kon mijn auto daar twee dagen later brengen en zij hebben uiteindelijk de auto laten testen bij een dieselexpert en daar bleek dat de distributieriem, die er in mei 2014 door de eerste garage was ingezet, niet goed was gemonteerd. Deze dieselexpert heeft een rapportje hiervan opgemaakt en daarop staan zijn bevindingen. Hij heeft de riem goed afgesteld en de auto startte daarna weer als vanouds. Daarna naar de eerste garage om hen hiermee te confronteren en wat te doen met de in totaal 850 euro gevolgschade. Hij gaf toe dat hij blijkbaar een fout had gemaakt en dat hij er iets mee moest doen. Hij kwam eerst met 250 euro aan tegoedbonnen, maar ik zei hem hier niets mee te kunnen en dat ik gewoon geld wilde (niet eens het volledige bedrag) en bovendien dat 250 euro te weinig was. Hij zou hierover nadenken. Net weer contact gehad en hij wil niets betalen. Hij zegt dat hij vindt dat ik bij hem terug had moeten komen, toen de auto nog steeds niet goed startte. En dat hij met die distributieriem ook niets kon, want als deze echt fout had gezeten, had er al veel eerder iets moeten gebeuren. Ik had er toch een half jaar mee gereden. Ik weet verder ook het technische niet ervan, maar ik geloof dat het heeft te maken met de temperatuur (startproblemen begonnen eind oktober/begin november toen het koud begon te worden) en het inspuitmoment van de brandstof ofzoiets, maar feit blijft dat de auto na het goed monteren van de distributieriem weer start als vanouds.

Ik vraag me af wat mijn rechten zijn en wat de plichten zijn van een garage.
- Moet ik echt bij dezelfde garage blijven terugkomen als ze al tweemaal mijn startprobleem niet kunnen verhelpen?
- En als uiteindelijk blijkt dat het allemaal is gekomen omdat zij de distributieriem niet goed hebben gemonteerd, zijn zij dan niet verantwoordelijk voor de gevolgschade?
- Hoeveel is het rapport van de dieselexpert waard als bewijsmateriaal, dat de eerste garage de distributieriem niet goed heeft gemonteerd, in een eventuele rechtszaak?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Het kan voorkomen dat een garage uw probleem niet kan verhelpen. U bent dan vrij om met uw auto naar een andere garage te gaan.

Als een garage een fout maakt waardoor er schade onstaat aan uw auto kunt u de garage hierop aanspreken. U zult wel moeten bewijzen dat de oorzaak van de schade aan de garage te wijten is. Een expert kan u hierbij helpen. Een expertiserapport kan als bewijs worden gebruikt in een eventuele rechtzaak.

Wel moet u altijd de garage eerst zelf de gelegenheid geven om de schade te herstellen. Als de garage aangeeft dat zij niets voor u gaan doen zijn er een aantal stappen die u moet nemen voordat u uw schade kunt verhalen laten repareren.

Als de schade al door een andere garage is hersteld en u heeft niet de juiste stappen genomen kunt u uw schade niet verhalen.***

Reactie van adb1973:

Dit antwoord is wel héél algemeen...

In dit voorbeeld hééft de vragensteller de garage toch die gelegenheid gegeven?

Hij is met de startproblemen eerst naar garage 1 gegaan. Die vond het - door henzelf veroorzaakte probleem niet én was blijkbaar niet in staat het op te lossen.

Vervolgens naar garage 2. Die vond het probleem wél, loste het bovendien op en schreef een keurig rapport.

Juridisch klopt het dan toch? Je kunt de eigenaar moeilijk verwijten dat hij de auto bij garage 2 heeft laten repareren. Het bewijs is bovendien de succesvolle reparatie. Als garage 1 vakkundig was geweest hadden ze in november hun eigen fout uit mei 2014 teruggevonden, het is niet de fout van de autobezitter dat hij niet op voorhand in staat is om te zeggen 'dit probleem is door garage 1 veroorzaakt.
... Ik lees graag hoe deze zaak is opgelost.

Vervang garage eens door chirurg, distributieriem door pacemaker en startproblemen door hartklachten, dat was een knaller van een medische tuchtzaak geworden...***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

Als een garage mogelijk een fout heeft gemaakt moet deze garage in de gelegenheid worden gesteld om het probleem alsnog op te lossen. Doe je dat niet, dan kan het zijn dat daarmee alle rechten vervallen. Er kan een beroep worden gedaan op eventuele garantie of op het feit dat de reparatie niet naar behoren is uitgevoerd. Het feit dat het probleem niet is verholpen is daarvoor niet voldoende. Er zal bovendien moeten worden aangetoond dat de garage een verwijtbare fout heeft gemaakt.

Informatie over klachten na reparatie vindt u op onze website.***

Reactie van SE:

Beste adb1973,

Zoals jij het hebt beschreven, zo zag ik het dus ook. Ze hebben eerst een fout gemaakt, en konden het daarna twee keer niet oplossen. Ik vond dat genoeg kansen. En genoeg geld.
Ik had die garage om de helft, 400 euro, gevraagd, omdat ik er al jaren kwam en ook snap dat er fouten gemaakt kunnen worden. Maar dat wilden zij dus niet betalen. Uiteindelijk een jurist ingehuurd en toen dat bedrag wel terug gekregen.
Met de kosten van de jurist erbij niet zoveel overgehouden, maar uiteindelijk werd het voor mij ook een principe kwestie.