Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Auto uit buitenland besturen als Nederlander met eigenaar erbij toegestaan?

Vraag gesteld door Conce015 op 12 februari 2017

In een antwoord wat ik op jullie website vond, stond aangegeven dat je een auto met buitenlands kenteken mag besturen op voorwaarde dat de (buitenlandse) kentekenhouder zich in het voertuig bevind.

Dat vond ik hier: https://www.anwb.nl/experts/juridisch/vraag/60c16cda-4a03-4c7d-9835-e02aab98eaae/mag-ik-als-nederlander-en-nederlands-rijbewijs-in-een-duitse-auto-met-duits-kenteken-en-verzekering-besturen-zijn-alle-ingezetende-verzekerd

Waar kan ik dit nalezen in bv wetten?

Mijn probleem is dat mijn Duitse vriendin een aangepaste auto krijgt maar daar zelf niet in kan rijden. Haar rolstoel staat op de plaats van de bijrijder.

Dit zou dus betekenen dat er altijd iemand anders moet rijden als we in Nederland met de auto weg willen tenzij het antwoord klopt. Omdat het nogal duur is om BPM te moeten betalen voor een voertuig vraag ik naar de wettekst.

Alvast bedankt!

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of u als Nederlander in Nederland in een buitenlands gekentekend voertuig mag rijden.

Ik heb uw vraag zowel intern als extern (Belastingdienst, RDW en Rijksoverheid) besproken. Allen stellen dat er slechts nog één uitzondering is; 14 dagen ontheffing voor kort tijdelijk gebruik.

Ik heb uw vraag voorgelegd aan het Ministerie van Financiën met het verzoek of er niet een ontheffing/uitzondering bestaat, of dat er niet één gerealiseerd kan worden.

Zodra ik hierover nader bericht zal worden, zal ik u nader informeren.***

Reactie van Conce015:

Ik had deze vraag ook gesteld op het forum van Flitsservice en kreeg daar een antwoord dat eigenlijk het eerder gegeven antwoord bevestigd. Omdat ik u niet nodeloos wil laten zoeken en het dan ook niet nodig is om een ontheffing te realiseren, post ik bij deze ook die reactie van iemand bij Flitsservice. Ik kreeg het idee dat het hiermee redelijk afgedekt zou moeten zijn.

"Het criterium is of de auto feitelijk tot jouw beschikking staat.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005806/2017-01-01 artikel 1 lid 6

Dat is niet per definitie het geval wanneer de eigenaar in de auto aanwezig is, jij kunt immers in opdracht van de eigenaar ergens naar toe rijden.

http://collegebundel.nl/leidraad-bpm-2006/artikel2.2.7 "

Wat denkt u daarvan?***

Reactie van Michiel Claesen:

Artikel 2.2.7 Leidraad BPM waar ik mij eerder baseerde is is per 16 juni 2010 komen te vervallen.

Zal mijn zoektocht voort zetten.

Woordvoerder van de Landelijke Eenheid Politie. Deze stelde desgevraagd,dat bij een verkeerscontrole alleen naar rij- en kentenbewijs gevraagd, gecontroleerd of de auto verzekerd is en of de auto gesignaleerd staat als gestolen. Er wordt dus niet gevraag naar link met de eigenaar van de auto.

De douane is de instantie die in dergelijke gevallen (inwoner Nederland die in Nederland in een buitenlands gekentekend voertuig rijdt) moet handhaven.***

Reactie van Conce015:

Ik hoop dat u het geen probleem vind, dat ik met u mee zoek.

Inderdaad had ik gemist dat deze leidraad vervallen is. Wel kwam ik kwam nog ergens tegen dat nu deze leidraad vervallen is, deze gezien moet worden als een toelichting op de wet. Dus een verduidelijking.

Tevens vond ik op jure.nl nog het volgende:
"2.10 Het enkele feit dat de desbetreffende auto niet het eigendom van belanghebbende is maar van haar vader, behoeft in het geheel niet te verhinderen dat die auto belanghebbende feitelijk ter beschikking stond. Uit de verklaring van belanghebbende ter gelegenheid van de aanhouding volgt dat belanghebbende feitelijk de beschikking over de auto had. Zij gebruikte de auto immers zonder een concrete opdracht daartoe van de eigenaar van de auto. De rit dient als een rit voor privé-doeleinden te worden beschouwd. Daarin ligt voorts een aanwijzing voor de juistheid van de stelling van de inspecteur dat belanghebbende ten tijde van de controle feitelijk de beschikking over de auto had. Hetgeen belanghebbende heeft aangevoerd is als bewijs voor de juistheid van haar stelling onvoldoende."

Vooral de zin "Zij gebruikte de auto immers zonder een concrete opdracht daartoe van de eigenaar van de auto." lijkt eigenlijk al weg te geven dat het in geval dat er WEL een concrete opdracht is, geen probleem meer is. Bij aanwezigheid van de eigenaar lijkt me die concrete opdracht duidelijk.
( http://jure.nl/ECLI:NL:RBBRE:2008:BG7083 )

Een vraag die bij het lezen van een aantal uitspraken bij mij opdoemde was nog of ik me er daadwerkelijk op kan beroepen dat ik de auto niet feitelijk tot mijn beschikking heb? Dit omdat er geen sprake is van een gezagsverhouding en zij mijn vriendin is.

Deze uitspraak (http://jure.nl/ECLI:NL:GHDHA:2013:4039) toont overigens aan dat het feitelijk ter beschikking staan wel zeer nauwkeurig kan worden opgepakt door de rechters. Tevens wordt in deze uitspraak duidelijk dat ook politie-agenten wel degelijk actie ondernemen ook al is het een taak van de douane.

Alvast wederom bedankt!***

Reactie van Michiel Claesen:

Onderstaand reactie Ministerie van Financiën d.d. 23 februari 2017:

" Zolang de eigenaar van het voertuig aanwezig is, kan meneer ook met een buitenlands gekentekend voertuig in Nederland rondrijden. Bij een in het buitenland geregistreerd voertuig is namelijk relevant wie het voertuig feitelijk ter beschikking heeft. In eerdere uitspraken door gerechtshoven en zelfs de Hoge Raad is aangegeven dat de beschikkingsmacht bij de geregistreerde eigenaar van het voertuig blijft, indien deze in het voertuig aanwezig is. Derhalve doet zich geen belastbaar feit in Nederland voor. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:1997:AA3234 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2000:AA7134"

Met vriendelijke groet,
Publieksvoorlichting Ministerie van Financiën***

Reactie van Conce015:

Duidelijk verhaal en eigenlijk overeenkomstig hetgeen gevonden is maar nu een duidelijke bron inclusief jurisprudentie.***

Reactie van Witte07:

Ff vraag. Mij schoonmoeder woonend in Bulgarije wil een auto voor ons kopen en op haar naam laten staan en dus een BG kenteken. Mogen wij dan probleemlos hier in Nl mee rijden als zij bv via een notaris een brief laat opstellen dat wij er in mogen rijden.***

Reactie van Conce015:

@Witte07: die wet is juist bedoelt om wat u wilt tegen te gaan. Dat is dus geen goed idee. BPM naheffingen zijn enorm dus zeker niet proberen.***

Reactie van ANWBNick:

Hallo,
ik wil wel even reageren op de vraag 'rijden met buitenlands kenteken'.
De wet is mij bekend een ook duidelijk. Zelf woon ik in de grensstreek en zie dat veel mensen hier gewoon wonen maar toch met een buitenlands kenteken blijven rijden. Het gaat hier niet om mensen met een auto van het bedrijf. Het zijn veelal duitse kentekens maar ook andere.
Vroeger werd hierop best streng gecontroleerd, inclusief achtervolgingen en een soort radar auto's die regelmatig door het dorp reden.
Waarom is dit niet meer zo?