Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

VvE of klankbordgroep?

Vraag gesteld door ehovld2 op 17 november 2015

Ik ben recreant op een chaletpark te Diessen. Het park heeft 150 kavels, waarvan 30 kavels eigenaren van de grond zijn en de overige kavels verhuurd worden door de ondernemer, die lid is van de RECRON.de eigenaren zijn lid van een VvE, waarin de ondernemer eveneens zitting heeft. De ondernemer wil echter de VVE opheffen en daarvoor in de plaats een klankbordgroep voor eigenaren en huurders oprichten zonder statuten. Kunt u mij adviseren of dit wel zo verstandig is voor de groep van grond-eigenaren m.b.t. de rechtspositie bv. bij conflicten e.d.
Gaarne voor 21 november een reactie i.v.m. de ALV van de VvE.
Bij voorbaat dank.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

De (camping)ondernemer heeft het voornemen de VvE op te heffen. Daarvoor in de plaats komt een klankbordgroep voor alle recreanten )koop/huur). U vaagt ons nu of het wel verstandig is om hiermee in te stemmen.

Zonder de beschikking te hebben over de relevante stukken, lijkt mij dat het opheffen van de VvE nadelig voor u zou kunnen uitpakken. Niet in de laatste plaats vanwege uw rechtspositie zoals de besluitvorming.

Ik adviseer u om hierover contact op te nemen met de Vereniging Eigen Huis ; zij zijn meer thuis in deze materie.