Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

voldoen blauw/witte zebra´s aan de wettelijke eisen?

Vraag gesteld door BerendBotje op 20 maart 2018

Goedendag,

Met verbazing las ik in de laatste Kampioen dat een ´gaybrapad´ niet voldoet aan de wettelijke eisen van een zebrapad. Die verbazing geldt eigenlijk in het kwadraat voor de verkeersdeskundigen van gemeentes die toestaan dat gewone zebrapaden vervangen worden door gaybrapaden en zo ware kamikazegelegenheden creëren. Gemeente Utrecht bijvoorbeeld, bij de Bijenkorf.

Wat ik me nu afvraag is of zebrapaden met blauwe en witte strepen, zoals in de gemeente Nieuwegein in de ´Veilige looproutes naar school´ net zo onwettig zijn.

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U vraagt zich af of zebrapaden met blauwe en witte strepen zijn toegestaan.

In de wet (Hoofdstuk IV paragraaf 9.2 Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens) staat het volgende:

Lid 1. Een zebra bestaat uit een dwars op de wegas aangebrachte markering met een breedte van ten minste 4 m, bestaande uit witte strepen met een breedte en een tussenliggende afstand van 0,4 tot 0,6 m.
2. Bij een zebra wordt, behalve bij verkeerslichten, altijd bord L2 geplaatst.

De wet geeft aan dat het om witte strepen (met een tussenliggende afstand) dient te gaan, en geeft niet aan welke kleur de ondergrond moet hebben. Het kan dus zijn dat het door u genoemde zebrapad voldoet aan de wettelijke eisen van een zebrapad. Dat neemt echter niet weg dat er toch twijfel kan ontstaan over de status van dit gekleurde pad. Dat kan weer zorgen voor gevaarlijke situaties. Het is aan de gemeente om hier zorgvuldig mee om te gaan en voor duidelijkheid te zorgen.