Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verplichte verhuizing camping Linbergpark

Vraag gesteld door kost1950 op 19 mei 2016

Ik moet verplicht verhuizen ivm verandering
Mijn vraag is hoeveel zijn de vergoedingen hiervoor
Ik heb nu 200 vierkante meter,moet hij deze meters terug geven op een andere plaats
Ik heb ook gehoord dat de aangewezen plaats voor 5 jaar is,mag dat
Hoor graag iets
Vr gr kost1950

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een vaste plaats op een Recron aangesloten camping. U vraagt zich af wat uw rechten zijn bij een voorgenomen (gedeeltelijke) herstructurering door de ondernemer.

Wat is herstructureren?
Van herstructurering is sprake als aan (een deel van) het terrein een andere inrichting wordt gegeven. De indeling van de camping, de faciliteiten en ook de aanwezige plaatsen voor toeristische-, seizoens- en vaste plaatsen veranderen. Vaak is er na herstructurering op de camping geen plaats meer voor je stacaravan of chalet, met als gevolg dat de campingeigenaar de overeenkomst opzegt en je de caravan moet verwijderen.

Rechten van de recreant
Tegen de plannen van herstructurering valt niets te doen. Het is het recht van de eigenaar van de camping om de indeling te wijzigen. Dit betekent niet dat je geen rechten hebt. In geval van een RECRON-camping zijn er in de algemene voorwaarden regels opgenomen waar de campingeigenaar zich aan moet houden. Dit in tegenstelling tot een camping die niet is aangesloten bij de RECRON.

Kosten verplaatsing kampeermiddel
Indien u een nieuwe plaats op de camping wordt aangwezen, dient de ondernemer op grond van de RECRON voorwaarden de directe kosten voor verplaatsing van het kampeermiddel - en de eventuele met toestemming geplaatste berging - voor zijn rekening te nemen.

Gelijkwaardige plaats
Indien de ondernemer een alternatieve plaats aanbiedt, dient deze minimaal gelijkwaardig te zijn. Oftewel; nieuwe plaats dient minimaal 200 m2 te bedragen.

Jaarplaats
VAste plaats op de camping is voor de duur van een jaar, waarna de overeenkomst in principe telkens met een jaar automatisch wordt verlengd.

Geschillen
Indien u een geschil heeft met de ondernemer, kunt u op grond van de RECRON voorwaarden het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie. Eventueel met behulp van uw rechtsbijstandverzekering.