Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade bij tanken diesel TINQ: pomp slaat niet af

Vraag gesteld door Adriaan Keij op 1 december 2016

Begin nov 2016 even voordelig diesel tanken bij TINQ (onbemand) in Ochten en daar gaat de 14 cent korting het putje in - het afslagmechanisme werkte niet, de diesel kolkte uit de tank, weg voordeel! Schoenen vol diesel, broek drijfnat, auto (ook automat in de auto) vies, stank. Wordt deze schade door Tinq vergoed?
Nee, 4 dagen na de melding (via internet) bericht: "Naar alle waarschijnlijkheid is deze schade gedekt op uw eigen opstal- of inboedelverzekering. Sinds 1 januari 1984 bestaat er een afspraak tussen de meeste in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappijen, inhoudende dat op de opstal -/ inboedelverzekeraar een schade zoals zich nu heeft voorgedaan voor hun rekening zullen nemen."
Dus gemeld bij m'n eigen verzekering: "Nee, dat is NIET gedekt".

E.e.a. gemeld bij TINQ via internet, na 7 dagen deze reactie: "Wij zullen u dossier verder in behandeling nemen. Hiervoor hebben wij minimaal de volgende (aanvullende) gegevens nodig. Wij ontvangen dan ook graag (alsnog) van u het volgende. - Schriftelijke aansprakelijkheidsstelling ( omschrijving van het voorval); - Kopie tankbon of kopie afschrijving bank; - Origineel aankoopbewijs van schoenen/kleding (voor kleding wordt conform de afschrijving door verzekeraars gerekend met 33% per jaar); - Eventueel aanwezige foto’s; - NAW gegevens; - IBAN nummer."

Mijn vraag: ligt de bewijslast (m.n. origineel aankoopbewijs schoenen/kleding, heb ik niet meer) bij MIJ? Ik heb TINQ gemeld dat ik genoegen neem met €50 maar hoor niets meer. Ik heb diverse foto's van de situatie (met plas diesel duidelijk in beeld) gestuurd, maar TINQ zwijgt in alle talen.

Is dit iets voor een stukje in de Kampioen wellicht, als waarschuwing voor anderen? En hoe voorkom je zo'n situatie? Had ik kunnen zien aankomen dat de tank vol was, dat het afslagmechanisme niet betrouwbaar werkte?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Bij een tankbeurt bij het TINQ tankstation te Ochten heeft u schade opgelopen door toedoen van een defect aan het afslagmechanisme van de dieselpomp. De schade blijkt - in tegenstelling tot wat TINQ beweert - niet verhaalbaar op uw opstal- of inboedelverzekering. TINQ is inmiddels bereid uw schade te vergoeden. Hiervoor vragen ze aanvullende informatie, waaronder aankoopbonnen. U beschikt niet meer over deze aankoopbonnen en vraagt zich af of u wel degene bent die de bewijslast draagt.

Op grond van art 150 Wetboek van Rechtsvordering dient u als eisende partij bewijs te leveren voor de door u geleden schade. Indien u niet meer over de aankoopbonnen van de kleding beschikt, kan een bankafschrift of creditcardafschrift eveneens volstaan.

Ik kan niet bepalen of dit voorval zich leent voor een artikel in De Kampioen, hiervoor verwijs ik u graag naar de redactie van De Kampioen; kampioen@anwb.nl

Meer informatie over verhalen van schade vindt u op onze website.

Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u deze onder mijn antwoord stellen.