Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

overgewicht camper in Zwitserland

Vraag gesteld door THG op 10 mei 2017

Hoe is de praktijk bij politie controle indien blijkt dat je overbeladen bent? In Ned wordt een afwijking tussen de 5 en 10% getolereerd.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw vraag is in behandeling genomen. Het antwoord volgt zo spoedig mogelijk.***

Reactie van Michiel Claesen:Het uitgangspunt is dat niet over beladen mag worden.

Als gevolg van ‘onvoorzien’ of ‘inschattingsfouten’ is een verbaliseerbeleid vastgesteld waarbij na overschrijding natuurlijk wel tot het wettelijk maximum teruggerekend wordt.

Bij overschrijding van een aslast met 11% of meer volgt een boete. (Muldergedraging).

Bij overschrijding van een aslast met 21 % of meer volgt tevens een maatregel (af- of overladen of anders verdelen).

Bij een overschrijding van de TMM van 11% of meer volgt een boete en tevens een maatregel. (af- of overladen).

Overbelading heeft geen gevolgen voor het vereiste rijbewijs. Het voertuig blijft bepalend.***

Reactie van Arie7:

Wordt hier de Toegestane Max. Massa of de Technisch Max. Massa bedoeld?
Heeft het hebben van een C1-rijbewijs hierop nog invloed?
Met het C1-rijbewijs mag immers een voertuig met een Toegestane Max. Massa van 7.500 kg worden bestuurd.
De max. aslast staat niet op het kenteken van de camper maar wel op het type plaatje vermeld. Naar mijn idee is er geen sprake van overbelasting, zolang de Technisch Max. Massa of de max. aslast niet wordt overschreden, mits je rijdt met een C1-rijbewijs. Is dat juist?***

Reactie van Michiel Claesen:

Men gaat hierbij uit van het Toelaatbaar Maximale Massa.

Doet er dan niets aan af of u over een C1-rijbewijs beschikt.

Indien u over een C1-rijbewijs kunt u ervoor kiezen om de Toelaatbaar Maximale Massa te verhogen (via RDW/) de Technisch Maximale Massa (ervan uitgaande dat laatsgenoemde Massa >3500 kg bedraagt).