Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Inhalen op Tsplitsing bij verhoging

Vraag gesteld door Lucca1999 op 27 maart 2018

Wil linksaf slaan. Heb pijl bijtijds uit staan. 50 km zone. Bij verhoging
moet je langzamer rijden. Heb ik voorrang of moet ik het achterop
liggende verkeer voor laten gaan op een tweebaans weg

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een vraag over een specifieke voorragssituatie.

Alvorens uw vraag te beantwoorden ontvang ik graag een link naar Google Streetview, waarop de T-splitsing duidelijk zichtbaar is.***

Reactie van Lucca1999:

Hallo,

hier de link van het kruispunt: https://goo.gl/maps/1E4vZRo3qwL2

Ik kom vanuit centrum Bathmen over de Deventerweg en wil links afslaan naar de Alferinklaan. Ik sta voorgesorteerd met de richtingaanwijzer naar links op de Deventerweg (voorrangsweg). Op het moment van linksaf slaan wordt ik van achteren ingehaald. De weg was vrij om links af te slaan en de ander had geen recht om mij in te halen want ik had aangegeven dat ik naar links wilde afslaan middels de richting aanwijzer. Daarnaast is het kruispunt extra gemarkeerd middels een verhoging in de weg, waardoor het verkeer afgeremd moet worden.

Zie Uw reactie graag tegemoet.

M.vr.gr.,
Mw. Derks.***

Reactie van Lucca1999:

Hallo Michiel Claesen.
Op 1/4 antwoord gegeven op uw reactie. Helaas een beetje laat omdat ik iemand anders moest vragen hoe het moest. Ben niet zo handig daarin. Zou u nog een reactie willen plaatsen?
Met vriendelijke groet
Elvire Derks***

Reactie van Lucca1999:

Graag een antwoord op mijn vragen van 27/3 1/4 en 9/4.
Kan ik een juridisch advies krijgen?
Vast hartelijk dank
Mevr. Derks***

Reactie van Michiel Claesen:

Schade
Uitgangspunt bij schade is, dat een ieder zijn eigen schade draagt, totdat men kan aantonen dat een ander hiervoor aansprakelijk is.

Afslaand verkeer
Op grond van art 18 lid 1 RVV dienen bestuurders die afslaan, het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat op dezelfde weg zich naast dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan.

Indien u zich tijdig en op juiste wijze naar links heeft voorgesorteerd (zoveel mogelijk tegen de wegas te rijden (art 17 lid 1 sub b BW.

Inhalen
Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen afslaan, worden rechts ingehaald.

Conclusie
Indien u kunt aantonen dat u tijdig, op juiste wijze heeft voorgesorteerd en daarbij richting heeft aangegeven, dan is de inhalende bestuurder aansprakelijk voor de schade.

Informatie over schade claimen vindt u op onze website.

De relevante wetsartikelen uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens:

Afslaan
Artikel 17 RVV
1. Bestuurders die willen afslaan, mogen voorsorteren door:
a. indien zij naar rechts willen afslaan tijdig zoveel mogelijk aan de rechterzijde te gaan rijden;
b. indien zij naar links willen afslaan tijdig zoveel mogelijk tegen de wegas te rijden of bij rijbanen bestemd voor bestuurders in één richting daarop zoveel mogelijk links te houden.
2. Bestuurders moeten alvorens af te slaan een teken met hun richtingaanwijzer of met hun arm geven.


Artikel 18 RVV
1. Bestuurders die afslaan, moeten het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat op dezelfde weg zich naast dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan.
2. Bestuurders die naar links afslaan, moeten tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt naar rechts afslaan voor laten gaan.
3. Het eerste en het tweede lid gelden niet voor bestuurders van een tram.

Inhalen
Artikel 11 RVV
1. Inhalen geschiedt links.
2. Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen afslaan, worden rechts ingehaald.
3. Fietsers dienen elkaar links in te halen; zij mogen andere bestuurders rechts inhalen.
4. Bestuurders die zich rechts van een blokmarkering bevinden mogen bestuurders die zich links van deze markering bevinden rechts inhalen.
5. Bestuurders mogen trams rechts inhalen.***

Reactie van Lucca1999:

Hartelijk dank voor de uitgebreide informatie. Helaas waren er geen
getuigen.
Met vriendelijke groet
Elvire Derks