Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoe moet ik mijn tolweg boete uit Frankrijk betalen?

Vraag gesteld door ian23 op 16 april 2015

Ik heb afgelopen januari een bon gehad omdat ik bij de tolweg alleen met creditcard kon betalen en ik deze niet had. Ik heb vervolgens een bon gekregen en ondertussen meerdere aanmaningen maar alles is in het Frans en ik kan nergens een rekening nummer vinden of de ter name van. Wel heb ik het bedrijf gevonden APRR maar op hun site is alles natuurlijk ook in het Frans ik weet nu niet meer hoe ik dit moet betalen en bij wie ik moet zijn voor deze informatie.

Met vriendelijke groet,

Ian verhoeks

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af hoe u de opgelegde `tolwegboete` in Frankrijk kunt betalen nu u niet over een bankrekeningnummer beschikt.

Via onderstaande modelbrief kunt u de IBAN en BIC opvragen, waarmee u via internetbankieren de boete vrij eenvoudig kunt voldoen.

Modelbrief verzoek om IBAN en BIC Frans:

Bij een overboeking binnen Europa moet u de IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identification Code) van de begunstigde vermelden.

Is één van deze twee nummers niet correct, dan kan de bank van de begunstigde de overschrijving weigeren of terugsturen. Bovendien kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Bij het betalen van buitenlandse verkeersboetes wordt in de meeste gevallen de IBAN en BIC code vermeld op de bekeuring. Is dit niet het geval, dan kunt u met behulp van onderstaande modelbrief de IBAN en BIC opvragen zodat u het bedrag van de boete kunt overmaken.

Deze modelbrief moet u sturen naar de instantie van wie u de boete hebt ontvangen. Stuur een kopie mee van de papieren die u omtrent de verkeersboete heeft ontvangen.

Aan:
……………………………….. Instantie die u de boete heeft toegestuurd
……………………………….. Straatnaam of postbusnummer
……………………………….. Postcode en woonplaats
………(woonplaats), …………..(datum)
Madame, Monsieur,
Me référant à l'affaire mentionnée en annexe, je vous prie de bien vouloir me transmettre vos coordonnées bancaires.
Pour pouvoir procéder au virement des fonds, je dois en effet voir en ma possession votre RIB ou vos coordonnées bancaires complètes: nom et adresse de la banque, numéro de compte, ainsi que les codes IBAN et BIC.
Veuillez trouver ci-joint les annexes concernant l'affaire.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
……………………………….. handtekening

………………………………… voorletters plus naam
……………………………….. straatnaam of postbusnummer
……………………………….. postcode en woonplaats
……………………………….. e-mailadres***

Reactie van Marlijn van Gellicum:

U kunt proberen te betalen via de website van APRR. Zie: https://reglementpeage.aprr.fr/
Klik links onder op 'valider', vervolgens op 'regulariser'. Dan typt u het 9-cijferig nummer in, dat op de betalingsherinnering (avis de paiement) staat die u thuis heeft ontvangen. Daarna volgt u de betaalinstructies.