Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aansprakelijkheid WAHV -> Strafrechtelijk

Vraag gesteld door HarryU op 12 september 2017

Ik ben (bestuurs)lid van een vereniging. Wij mogen gratis gebruik maken in voorkomende gevallen van een kleine aanhangwagen van een van de leden, zowel privé als voor de vereniging. Als tegenprestatie mag de eigenaar van de aanhangwagen deze op de verenigingslokatie parkeren.
Bij de tot standkoming van de WAHV, oftewel Wet Mulder
(Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeers voorschriften) werd de bestuurder van een (motor)voertuig volledig aansprakelijk voor verkeersovertredingen (gedragingen) van technische aard. Bijvoorbeeld een gladde band of verroeste wielophanging etc. Voor de in werking treding van de WAHV was tevens de eigenaar van het onderhavige voertuig mede aan sprakelijk. In de huidige wetgeving zou niet alleen de bestuurder ingeval er schade en of letsel tengevolge van het technische gebrek aansprakelijk zijn maar ook de eigenaar van het voertuig. Ik vind hier alleen iets van terug in artikel 2 van de WAHV maar kan nergens deze vermeende aansprakelijkheid van de eigenaar terug vinden. Kunt u mij zeggen of deze regel nog steeds van kracht is en waar kan ik deze bepaling terug vinden. Bedoeling is dat ik de overige bestuursleden wil overtuigen van deze bepaling. Men leeft in de veronderstelling dat TEN ALLE TIJDE de bestuurder aansprakelijk is en de eigenaar buiten schot blijft.
Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.
Vriendelijke groet.

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U bent lid van een vereniging. U en andere leden mogen gebruik maken van een kleine aanhangwagen van een van de leden. Als tegenprestatie mag de eigenaar van de aanhangwagen deze neerzetten op de parkeerplaats van de vereniging. U heeft een aantal vragen in het geval er schade ontstaat. Er dient daarbij onderscheid te worden gemaakt tussen het straf-/administratief recht enerzijds en civielrecht anderzijds.

Straf/administratief recht
Bij lichte verkeersovertredingen, die onder de Wet Mulder (WAHV) vallen, ontvangt men een administratiefrechtelijke boete. Hiervoor is de kentekenhouder aansprakelijk (artikel 5 WAHV). Over het algemeen zal dit de kentekenhouder zijn van de auto die de aanhangwagen trekt.

De kentekenhouder moet de boete betalen en kan deze eventueel verhalen op de werkelijke bestuurder. Alleen als er sprake is van een staande houding, wordt de boete direct aan de bestuurder (en dus niet de kentekenhouder) opgelegd.

Is er sprake van een verkeersongeval waarbij schade en/of letsel wordt toegebracht, dan kan dit strafbaar zijn. Dit valt niet onder de Wet Mulder, maar onder de Wegenverkeerswet (artikel 5 en artikel 6 WVW). De overtreder (dus de bestuurder) krijgt in dit geval de boete/straf opgelegd.

Civielrecht
De aanhangwagen valt onder de verzekering van het trekkend voertuig.
Bij een ongeval zal de WA-verzekering van de auto de schade van derden dekken. Schade aan het eigen voertuig en/of aanhangwagen is niet gedekt onder de WA-verzekering.

Mocht bewezen worden dat het ongeval is veroorzaakt door een technisch mankement aan de aanhangwagen, dan is dit een civielrechtelijke kwestie tussen bestuurder en de eigenaar. De bestuurder kan de schade dan proberen te verhalen op de eigenaar.

Tenslotte adviseren wij bij te houden wie de aanhangwagen wanneer te leen heeft, en goede afspraken met elkaar te maken over bijvoorbeeld verzekering, bekeuringen etc. Op onze website vindt u meer informatie over het uitlenen van een voertuig.