Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Recht van opstal zinnig voor chalet op huurgrond? Voor- en nadelen?

Vraag gesteld door IngridTh op 23 juni 2016

Als huurder van een jaarplaats op een bij de Recron aangesloten camping is mijn rechtspositie niet zo best in geval er zich een faillissement van de eigenaar voordoet of in geval van verkoop of herstructurering.
Stel dat de eigenaar wil meewerken aan het vestigen van een recht van opstal.
Wat zijn de voor- en nadelen daarvan? En wegen de (bijkomende) kosten tegen de baten op?
Zou een recht van opstal overigens ook collectief geregeld kunnen worden?
En is er een verzekeringmaatschappij die het risico faillissement e.d. verzekert?
Zo niet, zou er dan een verzekeringsmaatschappij gevonden kunnen worden die hiertoe bereid is? Dat zou een hoop jaarplaatshuurders voor een klein bedrag per jaar wat meer zekerheid kunnen bieden.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over het vestigen van een recht van opstal en het verzekeren van een faiilissement5 van een camping.

Een recht van opstal is een zakelijk recht. Door het vestigen van een recht van opstal wordt voorkomen dat de grondeigenaar juridisch eigenaar wordt van de onroerende stacaravan. Het recht van opstal heeft als gevolg dat het juridisch eigendom van de stacaravan weer geheel bij jou komt te liggen. Een recht van opstal heeft ook nadelen: er zijn kosten aan verbonden (notaris, kadaster) en de stacaravan wordt zelfstandig voor de OZB aangeslagen. Voor het vestigen van een recht van opstal is medewerking van de grondeigenaar vereist. Vaak wordt een recht van opstal in combinatie met een huurovereenkomst afgesloten.

Voor verdere vragen over een recht van opstal raad ik u aan om contact op te nemen met een notaris.

Een verzekering voor faillissementen is ons niet bekend.