Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Onlogische afstelling verkeerslichten in NL

Vraag gesteld door Okapi op 8 september 2018

De laatste jaren worden verkeerslichten (alleen) in NL m.i. zeer vreemd ingesteld.
(Te) korte groen tijd: slechts een paar auto's kunnen er door terwijl er meer auto's zijn
Naar geel en rood als je aankomt rijden om meteen groen te worden als je gestopt bent: ook midden in de nacht zonder dat er verkeer is
Twee keer naar groen terwijl er kruisend verkeer al stond te wachten.
Te korte geel tijd t.o.v. de toegestane snelheid op het wegvak: induceert tot door rood rijden.
Etc.
Enerzijds wekt dit vreselijk veel irritaties op, anderzijds werkt het het zuinig rijden tegen. En ook de veiligheid is duidelijk verminderd.
Waar komt toch deze (onzin) filosofie vandaan???? Ik hoop toch niet van achter een bureau !!!
Persoonlijk wacht ik liever iets langer op rood (zoals in Frankrijk) dan dit geheel onlogisch geheel mee te maken.
Gaarne uw reactie. Waarvoor dank.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Uw vraag is in behandeling genomen. Wij komen zo spoedig mogelijk op de zaak terug.***

Reactie van Henny van den Bergh:

Hierbij een reactie op uw opmerkingen.

Het gaat om een paar zaken:

(Te) korte groen tijd

Dat kan door verschillende zaken worden verklaard. 1.Het is een oude verkeerslichtenregeling. Die wordt ingesteld op een gemiddeld aantal auto’s. Soms wordt dat aantal overschreden en worden niet alle auto’s verwerkt die staan te wachten. 2. Het kan ook dat er wordt gewerkt met lussen in de weg die waarnemen of er een auto nadert. Zo ja dan wordt het licht op groen gehouden. Meet hij binnen een bepaalde tijd geen volgende auto, dan gaat het licht op rood zodat andere richtingen kunnen rijden. En dan ervaart u dat als een te korte groen tijd. 3. Tenslotte: bij snelweg-opritten wordt het licht expres op rood gezet om het oprijdende verkeer te doseren. Als er teveel verkeer de snelweg oprijdt raakt die verstopt. Er wordt naar gestreefd om zoveel verkeer toe te laten op de hoofdrijbaan dat het daar net niet stagneert. Per saldo verbetert daarmee de doorstroming. Maar voor u komt het onlogisch over.

Naar geel en rood als je aankomt rijden om meteen groen te worden als je gestopt bent: ook midden in de nacht zonder dat er verkeer is.

Dat heeft ook te maken met de lussen in de weg. De regeling is afhankelijk van het naderende verkeer. Komt er geen verkeer dan worden alle lichten op rood gezet en krijgt de richting waar het eerste een auto nadert groen. Als die voorbij is gaat alles weer op rood. Hoe verder de lus van de verkeerslichten ligt des te beter is te voorkomen dat u moet stoppen. Maar soms liggen de lussen er al (en niet optimaal) en soms kan het niet verder weg in verband met andere zijwegen oid.

Twee keer naar groen terwijl er kruisend verkeer al stond te wachten.

Soms gaat het licht extra op groen om een bus door te laten. Of om veel fietsers door te laten.( dat is dan beleid van de beheerder). Kan ook zijn dat u verderop, bij een volgende kruising toch zou moeten wachten en daarom al eerder tegengehouden wordt. Daarna volgt dan vaak een groene golf waardoor u in één keer kunt doorrijden.

Te korte geel tijd t.o.v. de toegestane snelheid op het wegvak: induceert tot door rood rijden. Doorgaans wordt er gerekend met 3 seconden geel binnen de bebouwde kom en iets langer buiten de bebouwde kom. Maar dat is niet altijd genoeg. Je reageert niet altijd optimaal. Als je even twijfelt kan het verkeerd uitpakken. Er zijn dan situaties waarbij je in een lastig parket belandt : rem je, dan kom je niet op tijd tot stilstand; rijd je door, dan rijd je door rood. Dan is er echt sprake van een te korte geeltijd. Meestal is daar sprake van bij wegen waar harder dan 70 gereden mag worden. Daarom wordt vaak voor de kruising de snelheid teruggebracht tot max 70 zodat het naderende verkeer niet in de onmogelijke positie gebracht wordt.
***

Reactie van Okapi:

Beste Henny van den Bergh,

Ik ben teleurgesteld door jouw bovenstaande antwoord.
Deze bevat slechts mogelijke algemeenheden.
U gaat niet in op de vraag naar mogelijke veranderende beleid die er, m.i., wel degelijk plaats heeft moeten vinden.
De door mij geschetste voorbeelden vind je namelijk DOOR HEEL NEDERLAND.
Ik verwachtte at u mijn vraag onderzocht had bij het betreffende departement van de overheid en bij Rijkswaterstaat.

Ik hoop dan ook dat u genegen bent om hier verder onderzoek te doen in het belang van de ANWB leden.
Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet,