Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

verkeerslicht nijntje

Vraag gesteld door Peter5407 op 22 mei 2018

In de Regeling Verkeerslichten, gelet op art. 14 van de Wegenverkeerswet, paragraaf 2 onder 75 staat dat het voetgangersverkeerslicht is voorzien van een voetgangerssymbool. In Utrecht staat een voetgangersverkeerlicht (hoek St. Jacobsstraat/Vredenburg met een konijnensymbool (Nijntje Pluis). Als Nijntje op rood staat stop ik weliswaar (ik wil nog niet dood), maar is zo'n verkeerslicht eigenlijk ook rechtsgeldig?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over de geldigheid van een rood verkeerslicht met daarin de afbeelding van Nijntje.

Het algemene uitgangspunt is in ieder geval dat het niet aan de weggebruikers is om te twijfelen aan verkeerstekens. Is het nijntje licht rood, dan is het dus zaak om te stoppen. Wel kan ik mij uw vraag over de categorie waarvoor dit geldt voorstellen.

De wet geeft het volgende aan:

Bij voetgangerslichten betekent:

  • a. groen licht: voetgangers mogen oversteken;
  • b. groen knipperend licht: voetgangers mogen oversteken; het rode licht verschijnt spoedig;
  • c. rood licht: voetgangers mogen niet meer beginnen over te steken; reeds overstekende voetgangers moeten zo snel mogelijk doorlopen.
  • 2 Indien het rode licht is vervangen door een geel knipperlicht als bedoeld in artikel 75, mogen voetgangers oversteken, mits zij het overige verkeer ter plaatse voor laten gaan.
  • Indien een verlichte afbeelding van een fiets zichtbaar is, geldt het licht voor fietsers, bromfietsers op een fiets/bromfietspad en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig.

In dit geval staat er een nijntje. Het mag duidelijk zijn dat dit licht niet geldt voor nijntjes. Het is een categorie die niet in de wet is benoemd. Het is een ludieke actie van de wegbeheerder. De vraag is of dit creactieve gebruik van de verkeerstekens handig is. Er kan verwarring ontstaan als er verschillende uitvoeringen worden gebruikt. De ANWB is hier dan ook geen voorstander van.

Om te kijken wat de ANWB hieraan kan doen verzamelen we alle Ledensignalen die hierover binnenkomen. Zo krijgen we een beeld over de hoeveelheid variaties die worden gebruikt.
Voorbeelden ontvangen wij graag. U kunt ons foto’s van de exacte locaties sturen naar belangenbehartiging@anwb.nl.

U zou ook zelf een klacht in kunnen dienen bij de gemeente waar het nijntje stoplicht staat.