Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

tijd tussen overtreding en staandehouding

Vraag gesteld door Wil5 op 8 april 2015

Hallo,
Ik ben een tijd geleden staande gehouden ivm een verkeersovertreding.
Tussen de overtreding en staandehouding zat 10-15 minuten en 8-10 km.
Moet de politie zich houden aan een tijds of afstandslimiet tussen een verkeersovertreding en staandehouding? Zoja is de bekeuring dan rechtsongelding en kan ik een bezwaarschrift indienen?
Mvg Wil

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af, of de politie na constatering van een verkeersovertreding zich dient te houden aan een tijds- of afstandslimiet. Zover onze informatie reikt, bestaat hier geen wettelijke normering voor.

Een reden voor het relatief late staandehouden zou kunnen liggen in het feit, dat er geen eerdere veilige/geschikte plek beschikbaar was.

Tot besluit bericht ik u, dat men in het merendeel van de verkeersovertredingen kan volstaan met slechts toezending van een beschikking via het CJIB. Derhalve is mijns inziens desbetreffende verkeersboete - op deze gronden - rechtsgeldig.