Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Max. 1 uur parkeren niet aangegeven met bord en wel veroordeeld

Vraag gesteld door Wim Wolkers op 3 juli 2015

In Zwolle op een parkeerplaats gestaan waar (achteraf) max. 1 uur geparkeerd mag worden. Geen bord geplaatst maar achteraf stond dit alleen op de parkeermeter die ver weg stond. Ik betaal met yellowBrick en hoef dus niet meer naar een parkeermeter te lopen. Zelfs de ANWB schrijft hierover in het vorige blad dat je dus niet meer naar de parkeermeter hoeft te lopen. Ik kon redelijkerwijze niet weten dat ik daar max. 1 uur mocht parkeren.
Resultaat : bon met naheffing (2,60 + 60,00). Gemotiveerd bezwaar aangetekend bij gemeente maar afgewezen. Beroep aangetekend en gisteren toch veroordeeld met een verwijzing naar een vergelijkbare zaak in Amsterdam uit 2007, waarbij de gemeente niet verplicht kan worden in voorkomend geval een bord te plaatsen. Ik vind dit niet meer van deze tijd.
De niet betwiste vordering van 2,60 heb ik betaald maar de naheffing niet.
Ik overweeg de rechtzaak verder voort te zetten (kan binnen 6 weken nadat ik de schriftelijke bevestiging heb gekregen). Vragen aan de ANWB : 1) moet die jurisprudentie na 8 jaar niet eens aangepakt worden? 2) Kan de ANWB voor mij iets betekenen hierin ofwel kan ik iets betekenen voor de ANWB hiermee? 3) graag advies hierover.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Wellicht ten overvloede maar hierbij de exacte gegevens.
Er wordt verwezen naar een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van
19 oktober 2007 (ECLI:NL:GHAMS:2007:BB7488)***

Reactie van Michiel Claesen:

U heeft een parkeerboete in Zwolle opgelopen voor het bfeit dat u de maximum toegestane parkeertijd heeft overschreden. Maximaal geldende parkeertijd van 1 uur heeft u gemist (alleen vermeld op de parkeerautomaat), daar u met gebruikmaking van YellowBrick geparkeerd heeft. U heeft de zaak inmiddels voor laten komen en uiteindelijk bent u alsnog in het ongelijk gesteld. U vraagt zich af wat de ANWB voor u kunt betekenen?

Het bevreemdt ten zeerste dat u met gebruikmaking van YellowBrick ter plaatse kennelijk langer heeft kunnen parkeren, dan hetgeen toegestaan is. YellowBrick zou dit moeten hebben voorkomen. Ik adviseer u om YellowBrick hierover om opheldering te vragen.

Wat betreft de uitspraak van de Rechtbank; het instellen van 'hoger beroep' raad ik u niet aan, daar de gedende jurisprudentie niet in uw voordeel uitwijzen, zo ook de uitspraak van het GErechtshof van Amsterdam d.d 19 oktober 2007.