Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mag een gemeente bij voorbaat een bezwaar afwijzen mbt niet werkende parkeerautomaten.

Vraag gesteld door marpiemar op 18 februari 2016

Op 17 februari 2016 ontving ik een naheffingsaanslag parkeerbelasting van de gemeente Rotterdam. Het betreft een aanslag voor niet betalen parkeergeld op 11 februari 2016 op de Wilhelminakade in Rotterdam, tijdstip van constatering 14.46 uur.

Ik heb op die datum inderdaad geparkeerd op bedoelde parkeerplaats. De twee parkeerautomaten met de nummers 7422 en 7423 werkten niet. Er stonden 7 of 8 mensen bij de automaten. Een ervan belde naar het telefoonnummer dat op de automaat staat en kreeg als antwoord: “U zult wel iets verkeerd doen.” Nadat deze persoon had uitgelegd dat ze de werking van de automaat kende, werd er toegezegd dat er naar gekeken zou worden, maar wanneer kon niet worden gezegd. Ik was om 14.05 uur op de parkeerplaats en heb tot 14.20 uur gewacht in de omgeving van de parkeerautomaat. Er was echter geen verbetering/verandering in de toestand van de automaten te constateren. Ik ben toen vertrokken naar mijn afspraak, de andere wachtenden vertrokken ook. En heb een briefje achtergelaten achter de voorruit waarop ik aangaf dat de parkeerautomaten niet werkten.

Bezwaar maken tegen de aanslag kan volgens de website www.rotterdam.nl/mijnloket. Hier staat echter: een kapotte parkeerautomaat behoort bij de voorbeelden van situaties waarin bezwaar in de regel wordt afgewezen. Dat nu komt mij vreemd en onrechtvaardig over. Mag de gemeente al bij voorbaat aangeven dat een bezwaar wordt afgewezen? De gemeente moet toch zorgen voor goed werkende automaten, zodat ik de mogelijkheid heb om te betalen.
Er staan op deze parkeerplaats twee automaten die allebei niet werken. Ik weet niet waar en op welke afstand zich een wél werkende automaat bevindt. Bovendien als ik in de omgeving moet gaan zoeken naar zo’n automaat, kan ik in die tijd ook gescand worden door een parkeerwachter die constateert dat ik geen parkeergeld heb betaald. Ik wil dan ook bezwaar maken. Kunt u aangeven of dit zinvol is, kans van slagen heeft en kosteloos kan geschieden?
Piet Augustijn

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een parkeerboete ontvangen in Rotterdam, maar de parkeerautomaten in de buurt werkten niet. Op de website van de Gemeente Rotterdam wordt aangegeven dat bezwaar op grond van een kapotte parkeerautomaat in de regel wordt afgewezen. U vraagt of het zinvol is bezwaar te maken.

In verschillende uitspraken wordt overwogen dat de betalingsverplichting die is vastgesteld in de Verordening niet beëindigd wordt door het feit dat de parkeerautomaat buiten werking is en daarom de parkeerbelasting niet verschuldigd is.

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem wordt dit als volgt weergegeven:

'Het enkele feit dat een parkeerautomaat defect is, brengt in het wettelijke stelsel van de parkeerbelastingen niet mee dat de gemeente van het opleggen van een naheffingsaanslag moet afzien (vergelijk het arrest van de Hoge Raad van 22 november 1995, nr. 30 456, BNB 1996/28).'

Zo werd in een andere zaak aangevoerd dat iemand niet afwist van een andere parkeermeter op 180 meter afstand. In de eerste plaats betrof het hier de parkeerautomaat die was geplaatst bij de inrit van het parkeerterrein. Het gerechtshof Amsterdam oordeelde uiteindelijk dat de bekeurde op grond hiervan redelijkerwijs mocht menen dat hetgeen op die automaat was vermeld (namelijk: 'buiten werking' en 'Bij defect betalen bij dichtbijzijnde automaat') gold voor het gehele terrein. Het lag dan niet voor de hand op zoek te gaan naar een andere eventueel op het terrein aanwezige automaat. De bekeurde werd in het gelijk gesteld.

In gemeenten kan het beleid worden gehanteerd dat in gevallen van een defecte parkeermeter het opleggen van naheffingsaanslagen in de parkeerbelastingen achterwege wordt gelaten. Kennelijk voert de gemeente Rotterdam dit beleid niet.

Of u in het gelijk wordt gesteld kan ik niet zomaar zeggen. Zoals al blijkt, ligt dit aan alle feiten en omstandigheden. U kunt in ieder geval proberen bezwaar te maken. Ik hoor graag van een eventuele uitkomst.

Meer lezen over bezwaar en beroep.