Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kosten bijzettentje op jaarplaats berekend als losse plaats elders op camping?

Vraag gesteld door bijzettentje op 29 november 2017

Hierbij wil ik u de handelswijze voorleggen van een camping eigenaar over de kosten voor een bijzettentje van 2 x 2,5 meter achter een stacaravan op een jaarplaats. De situatie is als volgt:

Ik huur de stacaravan enkele weken samen met een volledig door een hekje begrensde en ruime jaarplaats van een particulier, die deze plaats het hele jaar van de camping eigenaar huurt. (Onderverhuur is volledig toegestaan volgens zijn contract met de camping eigenaar.) Tijdens mijn onderhuurperiode is deze jaarplaats niet toegankelijk of bruikbaar voor derden. Ik wil het bijzettentje achter de stacaravan plaatsen, waar dit tentje niet zichtbaar is vanaf de openbare weg of derden. Ik heb zelf geen enkele rechtstreekse overeenkomst met (en/of dienstverlening van) de camping eigenaar. Hij is nergens bij betrokken en nergens voor aansprakelijk. (Dat bleek duidelijk toen er een beeldje in de tuin was beschadigd door enkele aangeschoten jongeren.) De particulier van wie ik huur vind het goed dat ik een bijzettentje plaats. Alle toeristenbelasting voor vier personen is inbegrepen in de huurprijs. Ik kom niet met extra personen.

De camping eigenaar is echter van mening dat voor het bijzettentje en de personen die daar in overnachten moet worden bijbetaald alsof dit tentje is opgesteld op het verderop gelegen tentenveld van de camping. Namelijk de prijs van een plaats op dit veld plus de toeristenbelasting van alle personen in het tentje. Ik benut echter geen plek op het tentenveld en alle toeristenbelasting heb ik al aan de particulier betaald. Ik gebruik slechts een stukje van de door mij van de particulier gehuurde jaarplaats. Dit stukje kan niet commercieel worden ingezet door de camping eigenaar. De eigenaar wil echter met mij een aparte overeenkomst opstellen alsof ik kampeer op zijn tentenveld.

Mijns inziens is dit niet terecht. Ik gaf dit aan bij deze eigenaar, maar die is van plan om in ieder geval mijn bijzettentje (en mogelijk ook mijzelf) van de camping te verwijderen als ik de extra kosten niet betaal.

Wat is uw (juridische) mening? Moet ik in dit geval extra betalen voor het plaatsen van een bijzettentje?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert
U huurt een stacaravan met gebruik van de jaarplaats van een huurder op een camping. Deze huurder heeft een contract met de campingeigenaar waarin is opgenomen dat onderhuur mogelijk is. U heeft verder geen contract met de campingeigenaar.U wilt een tentje plaatsen op de gehuurde plaats. Nu moet u daarvoor een bedrag betalen, gelijk aan de plaats op het veld en toeristenbelasting.

Het hangt van de regels van de camping af wat wel en niet mag. De campingeigenaar is daarbij leidend. Het is immers zijn grond. Als het plaatsen van extra slaapplaatsen, zoals een tent, ook door anderen tegen betaling is, dan is dat ook voor u het geval. Er mag alleen geen sprake zijjn van willekeur, dat wil zeggen dat de een iets wel mag en de ander, zonder redenen, niet.

Uiteindelijk geeft de campingeigenaar aan wat er op zijn grond gebeurd. De huurder die aan u onderverhuurt heeft hier geen zeggenschap over. Het is dus aan te raden om de regels van de camping te bekijken om te zien wat gebruikelijk en toegestaan is op de camping. Vervolgens is het goed om met de campingeigenaar in gesprek te gaan. Als deze aangeeft geen tentjes op zijn terrein te willen, tenzij tegen betaling, dan zult u zich daar aan moeten houden, tenzij anderen in gelijke situaties dat wel mogen.

Voor wat betreft de toerisetnbelasting is het zo dat u toeristenbelasting betaalt als u verblijft in een gemeente waar u niet staat ingeschreven. De aanslag gaat naar de eigenaar van de camping. Deze mag de toeristenbelasting aan u doorberekenen.
De hoogte van de toeristenbelasting verschilt per gemeente. Gemeenten mogen de hoogte en de grondslag zelf bepalen.Dit is in een gemeentelijke verordening geregeld. De verordening kunt u opvragen of inzien bij de gemeente.

Een grondslag kan zijn dat u een verblijf heeft op een camping, door bijvoorbeeld een tent. Het plaatsen van een tent houdt dan in dat u daarover toeristenbelasting moet betalen.

U kunt de grondslag nakijken in de gemeentelijke verordening. De camping bepaalt deze regels niet zelf en kan geen toeristenbelasting vragen als dit niet volgens de gemeentelijke verordening mogelijk is.