Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoge kosten energie vakantiehuisje

Vraag gesteld door Verbruikskosten vakantie op 13 februari 2018

Voor het verbruik van gas, water en elektra heb ik een forse rekening ontvangen. Het verbruik zou meer zijn dan in mijn reguliere woning, en het berekende tarief extreem hoog, gas kost bijna 6 x zoveel als thuis. Deze kosten zijn vooraf niet kenbaar gemaakt, anders dan na afloop van de huur te factureren. En niet inzichtelijk in een huurcontract, voorwaarde of iet dergelijks. Meterstanden zijn zonder ons bijzijn genoteerd en dus niet te controleren. Er is geen administratie, maar een kladje met standen. Kan dit zomaar?? Het park is zowel ANWB als Recron aangesloten.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een hoge rekening ontvangen betreft het verbruik van gas, water en elektra op de camping. De kosten zijn vooraf niet bekend gemaakt. Er is verder geen administratie gevoerd betreft de standen. U vraagt zich af of dat zomaar kan. Het gaat om een RECRON aangesloten camping.

Er bestaan geen regels of harde afspraken over de hoogte van de energieprijs op een Recron aangesloten camping. Wel heeft de Recron in samenspraak met de ANWB en de Consumentenbond een convenant opgesteld met betrekking tot energieprijzen voor chalets op eigen grond.

Om de hoogte van de energieprijzen te kunnen beoordelen, is het van belang dat u gespecificeerd overzicht heeft van de opbouw van dit bedrag. Betreft het louter de kale energieprijs of zijn kosten zoals vastrecht eveneens in de energieprijs opgenomen.

Uitspraak Geschillencommissie Recreatie
De Geschillencommissie Recreatie heeft al eens uitspraak gedaan over de toelaatbare hoogte van de energieprijs:

'De ondernemer heeft de vrijheid om zelf te bepalen welk tarief hij toepast. Zijn tarief kan en mag worden samengesteld uit andere factoren zoals omslaan van algemene investeringskosten ten behoeve van energievoorziening, administratie, aan derden verschuldigde gelden en dergelijke dan waarop energiebedrijven hun tarief voor particulieren baseren. Een tarief van € 0,35 per kWh oordeelt de commissie op zich in vergelijking tot de haar uit eigen wetenschap bekende elektratarieven in deze sector weliswaar aan de hoge kant, maar niet buitenproportioneel.'

Alhoewel de uitspraak stamt uit 2005, is de genoemde prijs van € 0,35 nog actueel, de energieprijzen zijn sindsdien nauwelijks gestegen.

Indien u niet tot overeenstemming komt met de ondernemer, dan staat het u vrij om de hoogte van het energietarief te laten toetsen door de Geschillencommissie Recreatie.***

Reactie van Verbruikskosten vakantie:

De kosten van de elektra zijn niet zo zeer het probleem. € 3.60 per m3 gas en € 3,25 per m3 water wel. Daarbij is het totale verbruik niet aannemelijk. Deze prijzen zijn niet in een huurcontract verwerkt en vooraf niet bekend gemaakt. Meterstanden zijn niet bij aankomst samen met huurder gecontroleerd. Op beide wordt gereageerd "daar had je om moeten vragen". Verhuurder heeft dus alle mogelijkheden om zelf tarieven te hanteren.