Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

APK afkeur defecte gordel vervangen door andere defecte gordel en vervolgens goedgekeurd

Vraag gesteld door rfe op 1 juni 2017

L.S. Tijdens de laatste APK keuring heeft een defect aan mijn gordel tot afkeur geleid. Ik was me er van bewust. Dit defect is al sinds aankoop van deze auto aanwezig en ik rijd al enkele jaren met dit defect. Het is nooit reden tot afkeur geweest. Niet sinds ik deze auto bezit, maar ook daarvoor niet. Ik heb mij er ook nog nooit onveilig bij gevoeld omdat het probleem mijns inziens ook marginaal is. Blijkbaar heeft men tijdens alle voorgaande keuringen dat inzicht gedeeld. De beschadiging zit op een plaats (vlak bij een nop/klinknagel in de gordel) waar deze niets heeft te lijden omdat er geen verder direct contact met bewegende delen is. Recentelijk ben ik gedwongen naar een andere garage te gaan die mij er op wees dat dit niet door de beugel kon. De gordel moest worden vervangen maar, het volgens deze garage was het mogelijk hiervoor een gaaf, tweede hands exemplaar te gebruiken. Prima advies dacht ik toen nog maar toen de gordel uiteindelijk was vervangen en mijn auto was goedgekeurd constateerde ik tot mijn verbazing dat wat er als 'gaaf' was beschreven ook een beschadigde gordel betrof. Tot overmaat van ramp zit de beschadiging van deze gordel op een plaats waar telkens de gesp overheen schuift bij het gebruik van de gordel. Ik begrijp dan ook niet dat de opmerking is geuit dat deze gordel bij een volgende keuring geheid wordt goedgekeurd. Waar berust deze aanname op? Ik heb mijn verbazing hierover bij mijn garage geuit maar die zegt dat ze me juist hebben geadviseerd door me voor te houden dat ik een gave tweedehandse gordel zou krijgen. Ik ben het daar niet mee eens. Ik heb een Compleet andere perceptie m.b.t het begrip 'gaaf'. Ik hoor niets meer van deze garage en overweeg dus ook maar rechts-bijstand in te schakelen als ze mij niet meer te woord willen staan. Ik heb ook contact gezocht met de organisaties 'Vakgarage' en het 'RDW'. Daar veronderstelt men dat ik het niet eens ben met de laatste goedkeur van mijn auto (beroepsdeformatie en/of tunnelvisie vermoed ik). Dat is echter dus niet het geval. Ik betwist dat de nieuw geleverde gordel veiliger is als de oude gordel. Kortom, Afkeur van de oude gordel was m.i. net zo onterecht als goed keur van de 'nieuwe'. En dus is de afkeur en de ingreep (gordel vervangen door een ander belabberd exemplaar) onterecht of ik ben niet goed geadviseerd en men had mij moeten adviseren dat alleen een nieuwe gordel een goed alternatief was. Volgens het RDW kan ik aanvechten als goedkeur ten onrechte is verleend met als gevolg dat als ik daarin slaag dat ikzelf strafbaar ben als ik blijf rijden in het voertuig in kwestie. Blijkt dat ik geen gelijk heb moet ik alsnog betalen voor herkeuring. Dit is werkelijk te bizar voor woorden. Niet dat ik de goedkeur betwijfel maar dat betekent dus dat ik moet bloeden voor wanprestatie van de keurings instanties. Dat vind ik onbegrijpelijk. Nog even voor de duidelijkheid (ik zal dit ook nog naar RDW proberen te communiceren). Mij interesseert het niet op welke gronden mijn auto is goedgekeurd. Het gaat er me om dat ik het niet eens ben met de afkeur en ik durf te betwisten dat deze hele gang van zaken mij nu meer veiligheid heeft opgeleverd. Zoals al gezegd wil ik e.e.a. ook nog voorleggen aan een onafhankelijke partij maar ik zou ook graag Uw advies hierover vernemen. Mvg.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Uw auto is afgekeurd bij de laatste APK keuring omdat de gordel onveilig zou zijn. Het betreffende defect zit er echter al sinds aanschaf van de auto. De auto is gedurende die jaren gewoon gekeurd. Uiteindelijk bent u naar een andere garage gegaan en die gaf aan dat de gordel vervangen kon worden voor een gaaf tweedehandse gordel. Daarmee is de auto wel gekeurd. U vindt dat merkwaardig omdat de nieuwe gave tweedehands gordel ook beschadigd is. U betwist dan ook dat de nieuwe geleverde gordel veiliger is als de oude gordel.

Als u het niet eens bent met de goed- of afkeuring van uw auto, dan kunt u een herkeuring aanvragen bij de RDW. Meer informatie over het aanvragen van de herkeuring vindt u hier.

Indien u een herkeuring door een andere onafhankelijke expert wilt laten uitvoeren dan dient u er rekening mee te houden dat de kosten vele malen hoger kunnen zijn dan herkeuring bij de RDW.***

Reactie van rfe:

Daar ben ik nu ook achter. Volgens het RDW was dit ook vermeld op de herinnering. Omdat ik niet op afkeur had gerekend heb ik daar geen aandacht aan besteed. Was wellicht netjes geweest van de garage mij er nog eens op te wijzen dat ik recht had op wederhoor toen ik mijn twijfel uitte over het resultaat van de keuring. Maar ja, deze garage heeft wel meer steken laten vallen.