Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voorrang voetgangers op rotonde met alleen een fietspad

Vraag gesteld door Heijmans op 5 oktober 2015

Heeft een voetganger bij het oversteken van een rotonde waar alleen een fietspad langs ligt voorrang. Het fietspad is gescheiden van de rotonde door een groenstrook. En de naderende wegen zijn voorzien van haaientanden, zodat de fietsers voorrang hebben op de rotonde, maar geldt dit ook voor voetgangers, er is geen apart voetpad bij deze rotonde.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U vraagt of voorrang verleend moet worden aan voetgangers op een rotonde.

De wet geeft hier duidelijkheid over (rvv art 49).

Bestuurders verlenen altijd voorrang aan blinden, voorzien van een witte stok met rode ringen, en alle personen die zich moeilijk voortbewegen.

Bij een voetgangersoversteekplaats moeten bestuurders voorrang verlenen aan alle voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig die oversteken, of kennelijk op het punt staan dit te doen.

 


***

 

 

 

Reactie van Cathy Lutgert:
In aanvulling op het bovenstaande antwoord.

 

 

Haaientanden
Haaientanden hebben volgens art. 80 RVV de volgende betekenis: de bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. Onder bestuurders vallen alle weggebruikers behalve voetgangers. Voetgangers zijn volgens de wet wél weggebruikers maar dus géén bestuurders.

Antwoord
In het door u beschreven geval betekent dit dat automobilisten aan fietsers wel voorrang moeten verlenen en strikt genomen aan voetgangers dus niet.

Plaats op de weg voor voetgangers
Voor de volledigheid hierbij nog de regels voor voetgangers in het verkeer:
Artikel 4 RVV
1. Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad.
2. Zij gebruiken het fietspad of het fiets/bromfietspad indien trottoir en voetpad ontbreken.
3. Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.
4. In afwijking van het eerste en het tweede lid gebruiken personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen, het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad. Zij gebruiken de rijbaan indien een fietspad, een fiets/bromfietspad, een trottoir of een voetpad ontbreekt.