Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

RECRON voorwaarden voor vaste chalet plaatsen, artikel 11: is beeindigen in deze context ook het niet verlengen van een jaarcontract?

Vraag gesteld door MirandaKia op 9 september 2016

Beste community, ik wil een chalet kopen, met huurgrond. Het recreatiepark stelt hiervoor een jaar contract op welk stilzwijgend wordt verlengd. Het is mij onduidelijk onder welke condities het park kan besluiten het contract niet te verlengen. In RECRON voorwaarden staat een artikel 11 dat gaat over beeindiging van de overeenkomst door de ondernemer/ het park, en onder welke condities dit o.a. kan. Mijn vraag is gericht op de interpretatie van beeindigen: is in deze context beeindigen gelijk aan het niet verlengen van het jaarcontract, of is beeindigen het tussendoor ontbinden van het jaarcontract? M.a.w. de ondernemer/ het-park moet wel of niet voldoen aan artikel 11 als het park besluit niet het contract te verlengen.

Ik ben benieuwd of iemand mij met deze definitie/interpretatie uitdaging kan helpen.

Dank!

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent voornemens een chalet aan te schaffen op een recreatiepark (aangesloten bij de RECRON). U heeft een vraag over de uitleg van art 11 van de RECRON voorwaarden voor vaste plaatsen.

Een overeenkomst voor een vaste plaats op een camping, waarop de RECRON voorwaarden van toepassing zijn, wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Alleen de in art 11 RECRON voorwaarden (vaste plaatsen) opgesomde (beëindigings)gronden kunnen een stilzwijgende verlenging blokkeren.

De enige mogelijkheid voor tussentijdse beëindiging van het contract staat omschreven in art 14 van de RECRON voorwaarden (vaste plaatsen). Kortweg; indien de recreant zich misdraagt, de regels aan zijn laars lapt etc.

Meer informatie over de Recron-voorwaarden voor vaste standplaatsen vindt u op onze website.