Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

op welk wetsartikel kan ik mij beroepen?

Vraag gesteld door EPCplc op 2 november 2018

op 30-10-2018 heb ik een vraag gesteld over de weigering van de verzekering mij inzage te verlenen in een taxatierapport ed. Annemieke Zerdoun heeft mij geantwoord. "U heeft recht op inzage van alle stukken." Graag zou ik nog willen weten op welk (wets-)artikel ik mij kan beroepen om die inzage te effectueren cq af te dwingen.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag gesteld over de inzage van stukken in geval van een schade waar u voor wordt aangesproken.

Het antwoord op uw vraag luidde:

"Uw verzekeringsmaatschappij heeft een eigen bevoegdheid met betrekking tot de afwikkeling van schades. Als uw verzekeringsmaatschappij is aangesproken kan deze zelf beslissen om de schade al dan niet te vergoeden. U dient wel op de hoogte gebracht te worden van de feiten en stappen die de verzekering neemt. U heeft recht op inzage van alle stukken.

Als de verzekeringsmaatschappij beslist om een bedrag te vergoeden kunt u als u dat wenst datzelfde bedrag binnen een bepaalde periode terugbetalen aan de verzekering. U kunt dit nakijken in uw verzekeringsvoorwaarden. In dat geval behoudt u uw schadevrije jaren.

Als u zelf wordt aangesproken, dan bent u de partij die de schade afwikkelt. In dat geval heeft u natuurlijk wel recht op inzage van het schaderapport."

U vraagt nu op grond van welk wetsartikel u recht heeft op inzage van stukken. De zin had moeten zijn, u heeft geen recht op inzage van alle stukken. Mijn excuses voor hiervoor. De verzekeringsmaatschappij is in dit geval de partij die de stukken ontvangt en beoordeelt.

De verzekeringsmaatschappij moet u wel op de hoogte houden van alle stappen die worden genomen. De regels tussen u en de verzekeringsmaatschappij volgen uit zowel de wet als de voorwaarden die u met de verzekering heeft gesloten. U kunt de voorwaarden opvragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Bent u het niet eens met de wijze waarop de verzekeringsmaatschappij handelt dan kunt u hiervoor een klacht indienen bij de verzekeringsmaatschappij. Wordt deze klacht niet naar behoren opgelost, dan kunt u uw zaak voorleggen aan het KIFID.