Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Levensduur accu auto

Vraag gesteld door Ljf op 3 februari 2017

Goedemiddag,
Deze vraag betreft de gebruikelijk gemiddelde levensduur van de auto accu n.a.v. de volgende situatie.
7 oktober 2013 accu vervangen, met 3 jaar grantie
7 augustus 2014 wederom accu vervangen (kosteloos ivm garantie)
11 november 2016 is de accu weer kapot en moet worden vervangen.
Omdat de garantietermijn van 3 jaar na 7 oktober 2013 met één maand is overschreden stelt de verkoper dat ik geen enkele grantie meer heb.
Ik vind op basis van eigen ervaring, rondvragen en op internet googelen dat de gebruikelijke levensduur aanmerkelijk langer is dan 3 jaar.
Vraag 1:Wat is volgens de ANWB-expert de levensduur van accu's?
Vraag 2: artikel 17 lid 2 van boek 7 Burgerlijk wetboek zegt dat de koper. Ag verwachten dat de gekochte zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Dit is de zg conformiteitsgarantie, die geheel los tstaat van de verkopersgarantie. Deze laatste garantie mag geen beperking zijn van de wetteljke confomiteitsgarantie want de laatste is van dwingend recht. Vindt de AnwB-expert dat er met de levering van de eerste en tweede en derde accu aan dit wettelojke vereiste is voldaan?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Net buiten de garantietermijn van 3 jaar heeft de accu van uw auto het begeven. U vraagt zich af wat de gemiddelde levensduur is van een accu, en of u nog wel en beroep kan doen op de wettelijke garantie.

Levensduur accu
De gemiddelde levensduur van een auto accu is ongeveer 5 jaar. De levensduur is echter sterk afhankelijk van het gebruik en de omstandigheden. Diepe ontlading kan de levensduur sterk verkorten.

Levensduur van 3 jaar en een maand is op zich aan de korte kant. Nu de accu al een keer binnen de garantie is vervangen, doet de vraag rijzen wat de oorzak is van het vroegtijdige defect van de accu.

Wettelijke garantie
Of u met succes een beroep kan doen op conformiteit is dus afhankelijk van de oorzaak van het stuk gaan van de accu. Zoals gezegd is de levensduur van een accu sterk afhankelijk van vele factoren. Voorts is het aan u om aan te tonen dat de accu op juiste wijze gebruik heeft.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.