Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoe kan ik een juridische procedure starten tegen de (mij onbekende) geregistreerde eigenaar van een kenteken, (opknap)auto is al 6 jaar in mijn bezit

Vraag gesteld door lanciafan op 30 april 2015

Ik heb 6 jaar geleden een opknapper zonder motor gekocht die wel een NL kenteken had maar waar geen voertuig-documenten bijzaten.
Ik ben vanaf januari 2015 met de RDW bezig het kenteken op mijn naam te krijgen, nu heeft op het laatste moment de geregistreerde eigenaar gereageerd naar de RDW dat hij geen toestemming verleent tot overschrijven.
de auto is al 6 jaar in mijn bezit, nooit gestolen gemeld, niet verzekerd, geen APK, niet geschorst, ik wil een juridische procedure starten tegen de geregistreerde eigenaar maar ik heb geen gegevens van die persoon, hoe nu verder?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Zes jaar geleden heeft u een `opknapper` gekocht - zonder motor en zonder kentekenpapieren - van een persoon, niet zijnde de kentekenhouder. Sinds januari 2015 heeft u vergeefs geprobeerd via de RDW het kenteken op uw naam te laten registreren. Nu vraagt u zich af hoe nu verder te handelen, teneinde de kentekenregistratie op uw naam te krijgen.

In zijn algemeenheid raden wij sterk af een auto te kopen waarvan de kentekenpapieren ontbreken, om onder andere zulke problemen te voorkomen.

Voorts is de vraag of u nu wel of niet de rechtmatige eigenaar bent van desbetreffende auto, art 3:86 BW e.v. biedt hierover uitsluitsel. Onder andere is vereist dat u te goeder trouw bent, de auto 3 jaar of langer in uw bezit dient te zijn etc. http://wetten.overheid.nl/BWBR0005291/Boek3/Titel4/Afdeling2/Artikel86/geldigheidsdatum_22-11-2014

Mocht blijken dat u de rechtmatige eigenaar bent, dan zou u middels tussenkomst van een advocaat, gerechtsdeurwaarder, etc bij de RDW de gegevens kunnen opvragen van de huidige kentekenhouder om vervolgens een eventuele procedure tegen deze aanhangig te maken ter verkrijging houderschap kenteken.