Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

boete betaald toch aanmaning en verhoging boete

Vraag gesteld door GijsdH op 24 januari 2018

Ik heb een boete gekregen van E 45 en die keurig meteen betaald. Nu krijg ik een aanmaning en een verhoogde boete van E 140 c.q. E 180. Ik zie op de site https://www.antai.gouv.fr/?lang=nl geen mogelijkheid op dit geval bezwaar te maken. Het telefoonnummer 0033811101010 is geblokkeerd. Graag uw advies wat te doen.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Ondanks dat u de Franse boete voldaan heeft, heeft u nog toch een aanmaning ontvangen met daarin een fors verhoogde boete. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Soortgelijke vragen zijn hiet eerder gesteld. Kortheidshalve verwijs ik u er naar twee ervan;

NB: Het juiste telefoonnummer van Antai is: +33 1 77 68 66 11