Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Belastingdienst weigert werkelijke autokosten van ANWB rekentool

Vraag gesteld door ZorgkstnKmaftrekBelasting op 6 december 2018

Mijn echtgenote en ik zijn gehandicapt en mogen middels de zorgkosten Km kosten aftrekken inzake ziekenhuisbezoek en overige medische behandelaars. Wij zijn aangewezen op een voor onze aangepaste geschikte auto welk in onze situatie een Volvo XC90 betreft. Deze auto is nieuw in het jaar 2005 aangeschaft en we rijden gemiddeld 8000 Km per jaar. Ik heb in 2010 toestemming moeten vragen om mijn auto in te kunnen ruilen t.g.v. een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst welk eenzijdig door de Belastingdienst is opgezegd m.i.v. 2011. Helaas heeft de Belastingdienst geheel niet gereageerd op het inruilverzoek zodat wij helaas nog steeds in een inmiddels 13 jarige oude auto rijden. Dientengevolge heb ik bij een beroep over het jaar 2013 mijn zorg kilometers keurig gespecificeerd en bijgehouden en hierop het Km tarief volgens de ANWB rekentool hier op los gelaten. Tijdens een rechtszitting op 4 december betoogde de Belastinginspecteur dat de rekentool van de ANWB niet correct zou zijn omdat de auto geheel afgeschreven zou zijn. Echter bij het invullen van de verwachte bezitsduur in 2013 heb ik 8 jaar ingegeven aangezien de auto in 2005 is aangeschaft. De Belastinginspecteur stelde dat de vaste en variabele afschrijving niet akkoord zouden zijn en op het Km tarief van de ANWB in mindering gebracht moest worden. Helaas heeft de Inspecteur de rechter aan zijn kant gekregen en werd ik in het ongelijk gesteld v,w,b, het werkelijke ANWB Km tarief. Dit lijkt mij onjuist omdat ik ervan uitga dat de ANWB rekentool correct is. Ik verneem graag hoe de juridische afdeling van de ANWB hier tegen aan kijkt aangezien ik overweeg in hoger beroep te gaan in deze kwestie omdat ik het niet eens ben met de weigering van de Belastingdienst van de door ons toegepaste berekening zoals de ANWB heeft berekend.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Uw echtgenote en u zijn gehandicapt waardoor u hoge zorgkosten hebt door ziekenhuisbezoeken en overige medische behandelaars. U hebt daardoor ook een voor u geschikte auto moeten aanschaffen. Die hebt in 2005 nieuw aangeschaft. In 2010 wilde u uw auto inruilen. De belastingdienst heeft daar niet op gereageerd. U hebt de gereden zorgkilometers bijgehouden en de ANWB rekentool gebruikt in 2013. Tijdens een terechtzitting betreft de gereden kilometers geeft de Belastinginspecteur aan dat de rekentool van de ANWB niet correct zou zijn omdat de auto geheel afgeschreven zou zijn. De rechter ging daarin mee. U wilt weten hoe wij hier tegenaan kijken.

De stelling dat deze auto geheel afgeschreven zou zijn is discutabel, ik kan niet goed beoordelen waar dat vandaan komt. Zeker is dat deze auto in 2013 en ook nu gewoon nog een waarde heeft. De afschrijving is dan de betaalde aanschafprijs minus de restwaarde. Deze afschrijving wordt in de rekentool berekend.

Het is niet duidelijk wat de inspecteur bedoelt met “geheel afgeschreven”. In het normale spraakgebruik zou het betekenen dat de auto geen waarde meer heeft. Maar dan zou u een zeer hoge afschrijving moeten hebben gehad (aanschafprijs minus waarde 0) en is er zeker geen aanleiding om de afschrijvingskosten uit de rekentool dan maar buiten beschouwing te laten. U zou ze dan moeten ophogen.

Het is gangbaar afschrijving buiten beschouwing te laten als de auto (aanschaf) door anderen gefinancierd is (bijvoorbeeld GAK etc.) of de aanschaf vergoed is. Dat zou inderdaad aanleiding kunnen zijn om afschrijvingskosten buiten beschouwing te laten zoals de Belastinginspecteur betoogt.

Al met al heeft dit dus niet te maken met of onze rekentool wel of niet goed is. Het gaat in deze om de vraag of de rekentool in deze casus bruikbaar is (of welke kostenposten uit de tool gebruikt kunnen worden).***

Reactie van ZorgkstnKmaftrekBelasting:

Dank voor uw reactie, de aangepaste auto is niet gefinancierd of door heet GAK betaald en volgens de Volvo garage heeft de auto nog steeds een inruilwaarde. Dus de auto heeft nu het etiket youngtimer gekregen mede vanwege de zeer lage kilometerstand en de goede staat waarin de auto verkeerd aangezien de auto elk jaar zijn onderhoudsbeurten krijgt en bij een mankement gerepareerd wordt door de garage. Ik mag er dan ook vanuit gaan dat de rekentool van de ANWB correct is in alle opzichten. Dus ook v.w.b. de vaste en variabele afschrijving. Ik zou dit graag schriftelijk bevestigd zien voor de volgende rechtszitting tegen de Belastingdienst hieromtrent.