Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanhouding door Duitse politie

Vraag gesteld door S. T. op 3 september 2018

Afgelopen week ben ik en mijn medepassagier onderweg van Oostenrijk naar Duitsland aangehoudenen door de Duitse politie. Hierbij werd allereerst id-kaart, rijbewijs en het kentekenbewijs gecontroleerd. Vervolgens wou hij nog de gevarendriehoek en EHBO-set controleren, alleen door alle bagage die er in de kofferbak lag, vond hij het wel prima. Uiteindelijk moest ik nog een test ondergaan om te kijken of mijn pupillen reageerden op lichtveranderingen.

Tijdens de laatste test bleek dat mijn pupillen niet snel genoeg reageerden op de lichtverandering. De andere agent kwam er daarna ook bij en heeft nog een test uitgevoerd en wederom reageerden mijn pupillen niet snel genoeg. Hierdoor was de agent er sterk van overtuigd dat ik marihuana had gerookt. Hij bleef er sterk op doordrammen wanneer ik voor het laatst gerookt had, want mijn ogen zeiden dat dit het geval was. Echter heb ik geen marihuana gerookt, toen niet en in het verleden ook niet. Aangezien ik bleef ontkennen moest ik een urinetest doen om te kijken of er sporen van drugs in mijn urine te vinden waren.

Terwijl ik met de urinetest bezig was, zag ik dat de andere agent begonnen was met het controleren van mijn auto op drugs. Hiervoor had hij geen toestemming gevraagd en hij heeft ook niet eerst de uitslag van de urinetest afgewacht. Hij heeft hierbij ook alle vakjes gecontroleerd in de auto en tevens ook nog een deel van de bagage. De agent heeft ook de klep die bevestigd zit voor de OBD poort eraf gehaald, dit heeft hij echter te wreed gedaan waardoor er een haakje van deze klep gebroken is. De klep kon niet meer blijven hangen hierdoor, waardoor ik een nieuwe heb moeten aanschaffen.

Uiteindelijk bleek de uitslag van de urinetest zoals verwacht negatief te zijn. Vervolgens mochten we verder gaan. 60 km verderop kwamen wij er bij het tanken achter dat de agent de id-kaart, rijbewijs en het kentekenbewijs niet teruggegeven heeft. Vervolgens heb ik met het dichtstbijzijnde politiebureau gebeld en die heeft mij het nummer gegeven van het betreffende politiebureau.

Na het juiste politiebureau te bellen, bleek de agent de documenten in zijn jas te hebben gestopt. De agenten konden deze documenten echter niet bij ons brengen, aangezien wij te ver weg waren voor hen. Hierdoor hebben we wederom weer 60 km terug moeten rijden naar het politiebureau om alsnog de documenten op te halen. Kortom hebben we 120 km extra moeten reizen hierdoor. Al met al zijn we door dit voorval 3 uren kwijtgeraakt, hierdoor zijn we later in de spits terecht gekomen met de nodige vertraging, hierdoor zijn we een vakantiedag kwijtgeraakt.

De vragen die ik hier concreet over heb zijn: Mag de politie zonder toestemming in dit geval mijn auto onderzoeken? En kan ik de schade die de agent aan mijn auto heeft aangericht en eventueel de extra gemaakte kilometers verhalen op de Duitse politie? Maak ik überhaupt kans van slagen bij het indienden van een klacht? Zo ja, hebben jullie tips hoe ik dit het beste kan aanpakken?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een klacht over de handelswijze van de Duitse politie ter zake de controle op gebruik van verdovende middelen, waarbij zonder toestemming uw auto ondersteboven werd gehaald en waarbij ook iets stuk is gegaan. U heeft hier een aantal vragen over.

Heb uw vragen an onze zusterclub ADAC voorgelegd.

Doorzoeken auto

Wanneer een politiebeambte een vermoeden heeft van aanwezigheid van bijvoorbeeld drugs, dan mag een politebeambte, zonder toestemming van de bestuurder, de auto onderzoeken.

Schade aangericht door politie

Indien u kunt bewijzen, dat een agent onnodig schade heeft toegebracht aan uw bezittingen, dan kunt u hiervoor een schadeclaim indienen bij het bureau alwaar de agent dient. U dient wel over het registratienummer van de politiebeambte te beschikken.

Hoe vervelend en onterecht de Duitse politie u ook bejegend heeft, de praktijk leert dat u vaak toch aan het kortste eind trekt vanwege het gebrek an bewijs.