Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ik heb tijdens mijn afwezigheid op vakantie adres een aangetekend schrijven uit Italie ontvangen.De termijn om de post op te kunnen halen was verstreken

Vraag gesteld door piemonte op 8 april 2015

Waarschijnlijk ging het hier om een boete in het jaar 2014.Ik hoop a.s. Mei wederom naar italie te gaan.
a)kan bij de grens de douane /politie mij dwingen deze onbekende boete te betalen bij overschrijden van de grens.Heb ik recht op het bewijs van die overtreding?Indien deze niet voor handen is,onderhavige bewijs laten opsturen naar mijn adres in Nederland en vandaar uit betalen zonder sanctie(s)?
b)Of moetik eerst in Italie opnieuw met politie in kontakt geraken(aangehouden worden)alvorens te moeten te betalen
C)Hoe komt de politie mij in Italie op het spoor?(nummerbord/overtreding?)
P.S.
Ik heb geen nummer van dit aangetekend schrijven.

Alvast mijn dank.

H.A.Klaarenbeek.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Als ik het goed begrijp, heeft u op uw woonadres een - tijdens uw afwezigheid -  afhaalbericht van de postbode ontvangen, waarmee u een aangetekend schrijven kon afhalen op een Post NL Servicepunt en is de termijn voor het afhalen van de aangetekende brief inmiddels verstreken.

Mocht het hier inderdaad gaan om een verkeersboete vanuit Italië, dan kunt u op dit moment niets anders doen dan afwachten op een herinnering (meestal een verhoogde boete). Wellicht betreft het een boete die afkomstig is van de EMO (European Municipality Outsourcing), dan zou u hen telefonisch (+39 055 3440338) kunnen benaderen en verzoeken om een kopie.

Vooralsnog zal men in Italië na verval van de eerste betalingstermijn - zoals vermeld in een beschikking -  niet terstond overgaan tot het pro-actief opsporen van de verkeersovertreder. Derhalve kunt u mijns inziens - wat betreft de vermoedelijke verkeersboete -  met een gerust hart in mei naar Italië op vakantie gaan