Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat is een reële prijs die de campinghouder mag berekenen voor electra en gas?

Vraag gesteld door Noordman op 26 november 2015

Mijn campinghouder rekent een fors bedrag voor electra en gas door aan de gasten met een chalet, drie maal hoger als we op ons huisadres betalen per kWh / m3. Hij zegt de adviesprijs van het Recron te hanteren maar deze is nergens te vinden. Bij telefonisch contact met de Recron werden wij naar de ANWB doorverwezen. De kosten voor het aanvragen van hun 'Gedragscode Elektriciteit en Gas' zou 300 euro bedragen. Heeft de ANWB wel inzicht in de adviesprijs van de Recron voor electra en gas?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt of er regels zijn opgesteld omtrent de hoogte van energiekosten op een camping.

Er bestaan geen regels of harde afspraken over de hoogte van de energieprijs op een Recron aangesloten camping. Wel heeft de Recron in samenspraak met de ANWB en de Consumentenbond een convenant opgesteld met betrekking tot energieprijzen voor chalets op eigen grond.

Om de hoogte van de energieprijzen te kunnen beoordelen, is het van belang dat u gespecificeerd overzicht heeft van de opbouw van dit bedrag. Betreft het louter de kale energieprijs of zijn kosten zoals vastrecht eveneens in de energieprijs opgenomen.

Uitspraak Geschillencommissie Recreatie
De Geschillencommissie Recreatie heeft al eens uitspraak gedaan over de toelaatbare hoogte van de energieprijs:

'De ondernemer heeft de vrijheid om zelf te bepalen welk tarief hij toepast. Zijn tarief kan en mag worden samengesteld uit andere factoren zoals omslaan van algemene investeringskosten ten behoeve van energievoorziening, administratie, aan derden verschuldigde gelden en dergelijke dan waarop energiebedrijven hun tarief voor particulieren baseren. Een tarief van € 0,35 per kWh oordeelt de commissie op zich in vergelijking tot de haar uit eigen wetenschap bekende elektratarieven in deze sector weliswaar aan de hoge kant, maar niet buitenproportioneel.'

Alhoewel de uitspraak stamt uit 2005, is de genoemde prijs van € 0,35 nog actueel, de energieprijzen zijn sindsdien nauwelijks gestegen.

Indien u niet tot overeenstemming komt met de ondernermer, dan staat het u vrij om de hoogte van het ergietarief te laten toetsen door de Geschillencommissie Recreatie